Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Etika podnikání

EPO Ak. rok 2004/2005 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Pravidla společenského chování, základní právní předpisy a zvyklosti při obchodních jednáních v zahraničí. Absolventi vysoké technické školy v prostředí tržního hospodářství.

Garant předmětu

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nevyžadují se žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikání.

Osnova přednášek

  • Pravidla společenského chování.
  • Základní právní předpisy a zvyklosti při obchodních jednáních v zahraničí.
  • Absolventi vysoké technické školy v prostředí tržního hospodářství.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru