Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Agentní a multiagentní systémy

AGS Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Distribuovaná umělá inteligence. Pojem agent, agentní a multiagentní systém, reaktivní, deliberativní a racionální agenti. Architektury agentních systémů. Mentální stavy agenta, intenční systémy, BDI systémy, PRS systém. Komunikace v multiagentních systémech, řečový akt, KQML a ACL jazyky, ontologie, interakční protokoly. Modální, CTL a BDI logika. Sociální chování agenta, vytváření koalic, rozdělování úloh, společné plánování. Sdílení prostředků, cílů a informací ve skupině. Vyjednávací protokoly, argumentace. Standardy FIPA, realizace multiagentních systémů. Otázky bezpečnosti v multiagentních systémech.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti o současných přístupech k vytváření systémů s autonomními inteligentními jednotkami - agenty.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhem a principy činnosti systémů s autonomními inteligentními jednotkami - agenty.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Ke studiu předmětu je zapotřebí mít základní znalosti z oblasti formální logiky, umělé inteligence, modelování systémů a programování.

Literatura studijní

 1. Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9
 2. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc.,  2003, ISBN 0-13-080302-2
 3. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8

Literatura referenční

 1. Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9
 2. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 3. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8

Osnova přednášek

 1. Úvod do distribuované umělé inteligence, pojem agent, prostředí, rozdělení agentů.
 2. Formální přístup k agentním systémům. Modální logiky, epistemické, temporální, CTL a BDI logiky.
 3. Racionální agent, mentální stavy agenta, architektury IRMA, PRS, dMARS.
 4. Multiagentní systémy (MAS), principy spolupráce, teorie her pro multiagentní skupiny.
 5. Vytváření koalic, závazky a normy. Mentální stavy skupiny.
 6. Komunikace v MAS, KQML a ACL jazyky, interakční protokoly.
 7. Vyjednávání, argumentace, rozdělování úloh, sdílení cílů a informací v MAS.
 8. Modelování MAS. Role agenta v systému, AUML, GAIA.
 9. Realizace MAS. FIPA abstraktní architektura agenta.
 10. Nástroje FIPA-OS, JADE, ZEUS.
 11. Bezpečnost v MAS.
 12. Vytváření simulačních modelů MAS.
 13. Aktuální témata a trendy v MAS.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt - realizace agenta

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt
Nahoru