Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Biometrické systémy

BIO Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Teoretické základy zpracování signálů, především obrazových a zvukových, pro účely biometrie. Představení základních metod a využití jednotlivých biometrických vlastností. Rozpoznávání jedinců podle statických vlastností - pomocí otisku prstu, geometrie ruky a žil hřbetu ruky, obličeje a jeho termogramu, duhovky, sítnice, rohovky, hlasu, písma a podpisu. Rozpoznávání pomocí dynamických vlastností - pomocí pohybu rtů, psaní na klávesnici či dynamiky pohybu. Standardy v biometrii. Možnosti nasazení biometrie.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 30 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teorie zpracování signálů, funkčnost různých biometrických technologií a jejich význam v bezpečnosti IT, včetně systémů určených pro policejní účely. Znalost metod pro hodnocení biometrických systémů.

Cíle předmětu

Seznámit s aktuálními biometrickými technologiemi (otisk prstu, sítnice, duhovka, DNA atd.) a s jejich využitím v IT a v bezpečnostních systémech. Naučit metody pro hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student by měl být seznámen se základy zpracování jedno a dvourozměrného signálu.

Literatura studijní

 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7

Literatura referenční

 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bhanu, B., Tan, X.: Computational Algorithms for Fingerprint Recognition, Kluwer Academic Publishers, USA, 2004, ISBN 1-4020-7651-7
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Chirillo, J., Blaul, S.: Implementing Biometric Security, Wiley Publishing, 2003, ISBN 0-7645-2502-6
 • Maltoni, D., Maio, D., Jain, A.K., Prabhakar, S.: Handbook of Fingerprint Recognition, Springer, New York, 2003, ISBN 0-387-95431-7
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7
 • Woodward, J.D., Orlans, N.M., Higgins, P.T.: Biometrics - Identity Assurance in the Information Age, McGraw-Hill Osborne Media, 2002, ISBN 007-222227-1

Osnova přednášek

 1. Vznik a historie biometrie, úvod do biometrických systémů
 2. Teorie zpracování zvukových a obrazových informací
 3. Hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů
 4. Rozpoznávání podle otisku prstu
 5. Rozpoznávání podle geometrie ruky a žil hřbetu ruky
 6. Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 7. Rozpoznávání podle sítnice a duhovky
 8. Rozpoznávání podle hlasu
 9. Rozpoznávání podle písma a podpisu
 10. Dynamické vlastnosti - pohyby rtů, psaní na klávesnici
 11. DNA, její vlastnosti a využití v biometrii
 12. Standardy pro různé biometrické charakteristiky
 13. Biometrické systémy budoucnosti

Průběžná kontrola studia

 1. Půlsemestrální písemný test.
 2. Účast na cvičeních.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou účast na cvičeních, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných během semestru.
Nahoru