Detail předmětu

Technická dokumentace a CAD

TDE Ak. rok 2004/2005 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Jde o předmět určený pro všechny studenty 1. ročníku 1. stupně magisterského studijního programu. Předmět seznamuje s druhy, a se způsoby, zpracování a normalizací (ČSN -ISO) dokumentů v inženýrské praxi s důrazem na zpracování grafických dokumentů s využitím prostředků CAD: elektrotechnická schémata, výkresová dokumentace, diagramy. Součástí předmětu jsou praktická cvičení ve zpracování různých druhů dokumentů klasickým způsobem a s využitím počítačové podpory (Autocad 2000, Mechanical Desk Top 4).

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 19 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Ústav elektrotechnologie (UETE FEKT VUT)

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Předmět je v ak.r. 2002/2003 otevřen naposledy, a to pro "rozvolněné" studenty. Seznámit studenty s normalizací technické dokumentace v oblasti elektrotechniky, způsoby a náležitostmi jejího zpracování. Zvýšit prostorovou představivost studentů a vést je ke schopnosti technického grafického projevu. Naučit studenty základy uživatelského ovládání středního CAD systému na úrovni 2D.

Literatura studijní

 • Klepš, Z., Procházka, P., a další:Tvorba technické dokumentace,Česká matice technická, Praha,1995
 • Procházka, P., Mazlová, T.,:Technická dokumentace a základy její počítačové tvorby,VUT v Brně, 1997
 • Procházka,P.,Mazlová,T.,:Základy tvorby tech.dokumentace,VUTIUM,Brno,2000

Literatura referenční

 • Klepš, Z., Procházka, P., a další:Tvorba technické dokumentace,Česká matice technická
 • Giesecke, F., a další:Technical Drawing,Prentice Hall, USA
 • Simmons, C., a další:Manual of Engineering Drawing ,ARNOLD,London

Osnova přednášek

 • Dokumentace technických výrobků. Zhotovování dokumentů použivaných v elektrotechnice
 • Grafické dokumenty. Základní normalizace (formáty, písmo, čáry, měřítka, popisové pole).
 • Technické výkresy. Způsoby zobrazování. Pravoúhlé promítání. Pohledy. Řezy a průřezy.
 • CAD systemy. Autocad 2000/1.
 • Autocad 2000/2.
 • Technické výkresy. Způsoby označování struktury povrchu. Kótování a tolerování. Soustava tolerancí a uložení ISO. Geometrické tolerance.
 • Autocad 2000/3.
 • Schémata. Všeobecné požadavky. Značky pro elektrotechnická schémata. Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití.
 • Schémata - značky. Pasivní součásti. Výroba a přeměna el.energie. Spínací,řídicí a jisticí zařízení. Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení. Sdělovací technika. Binární logické prvky. Analogové prvky.
 • Schémata. Vodiče a spojovací součásti - zobrazování. Označování signálů a spojů. Označování předmětů v elektrotechnice.
 • Schémata. Vícepolové a jednopolové znázornění. Nerozložené, polorozožené, rozložené znázornění. Opakované a skupinové znázornění. Schémata vyjadřující funkci. Schémata vyjadřující zapojení, tabulky a seznamy.
 • Plošné spoje. Základní dokumentace. Termíny a definice.
 • Formální úprava vědeckých a technických zpráv.

Osnova počítačových cvičení

 • AutoCAD 2000. Obrazovka v grafickém režimu,souřadnice, kreslicí pomůcky, hladiny, kreslicí meze.
 • AutoCAD 2000. Jednotky. Kreslicí a editační příkazy. Příkazy: ORTO, SNAP, Polární trasování, ZOOM, PAN.
 • AutoCAD 2000. Textové styly, Kótovací styly. Psaní řádkového a odstavcového textu. Kótování. Úloha A.
 • AutoCAD 2000. Bloky (vytváření,vkládání). Nástrojové panely. Úloha B.
 • AutoCAD 2000. DesignCenter. Uživatelské prostředí- šablony. Úloha C.
 • AutoCAD 2000. Technický výkres. Úloha D.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Technické výkresy. Způsoby zobrazování. Úloha č.1
 • Technické výkresy. Pravoúhlé promítání. Pohledy. Řezy a průřezy. Úloha č.2
 • Technické výkresy. Způsoby označování struktury povrchu. Kótování a tolerování. Soustava tolerancí a uložení ISO. Geometrické tolerance. Úloha č.3 a 4
 • Technické výkresy. Úloha č.5 a 6
 • Schémata. Značky pro elektrotechnická schémata. Vodiče a spojovací součásti, zobrazování. Úloha č.7
 • Schémata. Úloha č.8
 • Vyhodnocení cvičení.

Průběžná kontrola studia

Průběžná kontrola: Úloha 1 - 8, Úloha A - D

Podmínky zápočtu

Vypracování grafických prací (Úloha 1 - 8, Úloha A - D).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru