Detail předmětu

Algoritmy a programování

APR Ak. rok 2004/2005 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Programovací jazyk Pascal (norma ISO 7185). Syntaxe a sémantika programovacího jazyka Pascal. Delphi Pascal: modulární výstavba programů. Algoritmy a datové struktury (úvod). Řídící a datové struktury programovacích jazyků. Složitost a vyčíslitelnost algoritmů. Analýza a specifikace problémů. Vývoj algoritmů a programů. Provádění a testování programů. Klasifikace algoritmů (ilustrační příklady). Syntaktická a sémantická specifikace abstraktních datových typů (ADT). Základy ADT a jejich statická implementace. Základní typy algoritmů pro řazení, vyhledávání, numerické výpočty aj. Ladění programů a dokumentace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

45 zkouška, 15 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti schopni programovat ve vyšším programovacím jazyku jako je Pascal; budou schopni používat programovací jazyk jako formální způsob vyjadřování myšlenek; budou schopni používat rekurzi pro vývoj algoritmů; budou schopni používat prospěšné programovací koncepty jako je abstrakce a modularita k manipulování s rozsáhlými programy.

Cíle předmětu

Předmět je v ak.r. 2002/2003 otevřen naposledy, a to pro "rozvolněné" studenty. Cílem předmětu je seznámit studenty s principy algoritmizace, hodnocením složitosti a dokazováním algoritmů, seznámení s řídicími a datovými strukturami programovacích jazyků a abstraktními datovými typy.

Literatura studijní

 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách bude dostupný na www.
 • Holan T.: Delphi v příkladech, Praha 2001.
 • Hruška, T.: Pascal pro začátečníky, SNTL Praha 1989

Literatura referenční

 • Muller, K.:Výpočetní technika a programování, Praha 1999. Lze stáhnout na: http://jsoft.web2001.cz/maters.htm
 • Jinoch, J., Muller, K., Vogel, J.: Programování v jazyku Pascal, SNTL, Praha, 1988.
 • Satrapa, P.: Pascal pro zelenáče, Neocortex 2000.
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.
 • Wirth, N., Jensen, K.: Pascal User manual and report, ISO Pascal Standard, Springer-Verlag, 1991.
 • Lischner R.: DELPHI v kostce, Computer Press, Praha 2000

Osnova přednášek

 • Programovací jazyk Pascal (norma ISO 7185) - datové typy.
 • Programovací jazyk Pascal - řídící struktury.
 • Programovací jazyk Pascal - příkazy.
 • Syntaxe a sémantika programovacího jazyka Pascal. EBNF.
 • Modulární programování, ladění programů a dokumentace.
 • Algoritmy a datové struktury (úvod).
 • Řídicí a datové struktury programovacích jazyků.
 • Složitost a vyčíslitelnost algoritmů.
 • Dokazování algoritmů a verifikace programů.
 • Klasifikace algoritmů (ilustrační příklady).
 • Syntaktická a sémantická specifikace abstraktních datových typů (ADT).
 • Základy ADT a jejich statická implementace.
 • Základní typy algoritmů pro řazení, vyhledávání, numerické výpočty aj.
 • Ladění programů a dokumentace.

Osnova počítačových cvičení

 • Seznámení s prostředím Delphi Pascal.
 • Editace programů. Struktura programů. Nápověda.
 • Nástroje ladění programů.
 • Standardní knihovny. Jednoduché programy v jazyku Delphi Pascal.
 • Konzultace k domácím úkolům (1. projekt).
 • Obhajoba domácích úkolů (1. projekt).
 • Konzultace k domácím úkolům (2. projekt).
 • Obhajoba domácích úkolů (2. projekt).
 • Konzultace k domácím úkolům (3. projekt).
 • Obhajoba domácích úkolů (3. projekt).
 • Konzultace k domácím úkolům (4. projekt).
 • Obhajoba domácích úkolů (4. projekt).

Průběžná kontrola studia

Hodnocené domácí úkoly s obhajobou - 40 bodů. Půlsemestrální test -15 bodů. Závěrečná písemná zkouška - 45 bodů.

Kontrolovaná výuka

Vypracování a odevzdání 4 domácích úkolů, demonstrace úkolů v průběhu laboratorních cvičení, odevzdaná a kontrolovaná dokumentace ke 3 úkolům. Půlsemestrální test. Závěrečná písemná zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru