Detail předmětu

Programovací seminář

PRO Ak. rok 2004/2005 letní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět je zaměřen na upevnění znalostí praktického programování v jazyce Pascal. Výuka probíhá formou řešení individuálních projektů podpořených konzultacemi. Projekty jsou zadávány z oblastí základních programových konstrukcí a jednoduchých algoritmů realizovaných v jazyce Pascal: výpočty, maticový počet, operace se seznamy, řazení a ostatní obecně používané algoritmy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Po úspěšném absolvování tohoto předmětu, získají studenti dobré dovednosti v programování v programovacím jazyce Pascal. Naučí se vytvářet programy, demonstrovat dobrý návrh, styl a dokumentování řešených problémů.

Cíle předmětu

Předmět je v ak.r. 2002/2003 otevřen naposledy, a to pro "rozvolněné" studenty. Cílem předmětu je získat praktické dovednosti a vhodné návyky při návrhu a implementaci algoritmů ve vyšších programovacích jazycích.

Prerekvizity

Literatura studijní

  • Holan T.: Delphi v příkladech, Praha 2001.

Literatura referenční

  • Kvoch M., Jančík J.: Sbírka úloh z jazyka Pascal, Nakladatelství KOOP, 1993.

Osnova ostatní - projekty, práce

  • Použití datového typu množina.
  • Základní operace s maticemi
  • Rekurentní vztahy.
  • Obecné algoritmy.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení projektů je následující: 1. - 20 bodů, 2. - 25 bodů, 3. - 25 bodů, 4. - 30 bodů.

Kontrolovaná výuka

Během semestru studenti vytvoří a obhájí čtyři hodnocené úkoly. Úkoly vytvoří v prostředí vyššího programovacího jazyka Pascal.

Podmínky zápočtu

Student musí obhájit zadané projekty, odevzdat dokumentaci a zdrojové texty programů zadaných úkolů. Dosáhnout minimálně 50ti bodů za projekty.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru