Detail předmětu

Projektování programových systémů

PPS Ak. rok 2004/2005 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Pojem "softwarové inženýrství".  Životní cyklus programového díla a paradigmata softwarového inženýrství. Základy systémové analýzy a analýzy požadavků na programové vybavení. Základní pojmy objektové orientace. Objektově-orientovaná analýza: modelovací jazyk UML, přehled objektově-orientovaných metod a metodologií. Nástroje a modelovací techniky strukturované analýzy. Metody a metodologie strukturované analýzy. Návrh programového vybavení. Metody zajištění kvality programů. Údržba programů. Úvod do problematiky řízení projektu. Projekt zaměřený na analýzu požadavků s využitím CASE systému.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 8 hod. cvičení, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Švec Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti znají podstatu základních fází vývoje programu na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech. Jsou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu programových systémů a to zejména využitím modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s podstatou základních fází vývoje programových systémů a podrobněji je seznámit s metodami analýzy požadavků s důrazem na modelovací techniky objektově orientované(OO) a strukturované analýzy a naučit je tyto techniky používat

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Pressman R.: Software Engineering. A Practitioner's Approach. Fourth Edition. McGraw-Hill Book Company, 1996, 852 p.
 • Sommerville A.: Software Engineering. Fifth Edition. Addison-Wesley, 1996, 742 p.
 • Fowler M., Scott K.: UML Destilled. Second Edition. A Brief User Guide to the Standard Object Modeling Language. Addison Wesley Longman Inc., 1999, 185 p.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí systému Rational Rose.

Osnova přednášek

 • Úvod, pojmy, předmět softwarového inženýrství. Životní cyklus programového díla, modely životního cyklu.
 • Objektově orientovaný (OO) a strukturovaný vývoj programů. Systémové inženýrství. Úvod do řízení projektu. Základy analýzy požadavků. Význam modelování při analýze a návrhu.
 • Základní pojmy OO paradigmatu.
 • Modelovací jazyk UML - základní charakteristika. Modelovací jazyk UML - modelování chování systému (základy) (model (Use Case)).
 • Modelovací jazyk UML - modelování objektové struktury (diagram tříd a diagram instancí).
 • Modelovací jazyk UML - modelování objektové struktury(rozšíření).
 • Modelovací jazyk UML - modelování chování systému (diagramy interakce, diagram aktivit, stavový diagram).
 • Přehled OO metod a metodologií s důrazem na fázi analýzy.
 • Modelovací techniky strukturované analýzy - funkční a datové modelování, modelování chování, datový slovník.
 • Metody a metodologie strukturované analýzy.
 • Úvod do problematiky návrhu programů - pojmy, základy efektivního modulárního návrhu. Úvod do softwarových architektur - vrstvy a sekce, klient/server, vícevrstvé architektury, komponenty. Modelování architektury a struktury programu v UML.
 • Zajištění kvality programu - posuzování, verifikace, validace. Metody a strategie testování.
 • Úvod do údržby programů, správa softwarové konfigurace. Základy plánování projektu - softwarové metriky, metody odhadu, organizace týmu.

Osnova počítačových cvičení

 • Volba zadání projektu, rozbor zadání.
 • Úvod do systému Rational Rose.
 • Tvorba modelu použití v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.
 • Tvorba diagramu tříd v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.
 • Tvorba diagramů interakce v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.
 • Tvorba stavového diagramu v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Neformální specifikace pro zadanou aplikaci.
 • Dokumentace vytvořená v jazyce UML v prostředí systému Rational Rose jako výsledek analýzy požadavků na zadanou aplikaci.
 • Návrh testů.

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální písemná zkouška, odevzdání výsledků projektů, obhajoba projektu řešeného v prostředí Rational Rose v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Polosemestrální písemná zkouška, vypracování projektú.
Nahoru