Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Distribuované databázové systémy. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Využití XML v distribuovaných prostředích. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 5 hod. pc laboratoře, 8 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Literatura studijní

 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819

Literatura referenční

 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Osnova přednášek

 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Typy distribuovaných prostředí
 3. Návrh a modelování distribuovaných aplikací
 4. Distribuované operační a souborové systémy
 5. Distribuované databázové systémy
 6. JSP, J2EE, JavaBeans, EJB
 7. RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP
 8. Webové služby
 9. CORBA, Real-time CORBA
 10. COM, DCOM
 11. Boewulf, OpenMOSIX
 12. Využití XML v distribuovaných prostředích
 13. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace pro vybraná distribuovaná prostředí, vytvořená v jazyce UML.
 • Implementace vybrané aplikace pro zvolená distribuovaná prostředí.

Průběžná kontrola studia

Analýza požadavků a návrh projektu, vypracování projektu, půlsemestrální test.
Nahoru