Detail předmětu

Odborná němčina 2/2

JN8 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Předmět s rozšířenou výukou německého jazyka pro středně pokročilé studenty. Výuka je zaměřena na zdokonalení obecné a odborné němčiny v oblasti mluvnického, písemného a konverzačního projevu. Studenti budou pracovat s odbornými texty z oblastí informačních technologií a elektroniky, energotechniky, automatizace a elektrotechniky. Předmět je vyučován ve dvou semestrech (JN8/1 + JN8/2).

Garant předmětu

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění standardnímu jazyku na základě poslechu i četby. Dovednost adekvátně reagovat v němčině na vzniklé situace. Umět informovat o aktuálním dění a o svých zkušenostech. Umět zdůvodnit a vysvětlit, umět informovat o plánech a úmyslech. Schopnost efektivně pracovat s odbornými texty: čtení, porozumění, shrnutí, sestavení odborného dopisu a prezentace získaných vědomostí.

Cíle předmětu

Jazyková příprava na práci s německým odborným textem a komunikaci v němčině.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JN8/1.

Literatura studijní

  • Zettl, E., Janssen, J., Müller, H.: Aus moderner Technik und Naturwirtschaft. Vydal Hueber.
  • Grabmüller, M., Březina, J., Vápeník, J.: Firma: Němčina pro podnikový managenet I.
  • Eismann, V.: Wirtschaftskommunikation Deutsch. Vydal Landenscheidt.

Literatura referenční

  • Zettl, E., Janssen, J., Müller, H.: Aus moderner Technik und Naturwirtschaft. Vydal Hueber.
  • Grabmüller, M., Březina, J., Vápeník, J.: Firma: Němčina pro podnikový management I.
  • Eismann, V.: Wirtschaftskommunikation Deutsch. Vydal Landenscheidt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
  • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
  • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru