Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Úvod do teorie inteligentních systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, modelování inteligentních systémů, na modelech založený vývoj inteligentních systémů, základy "soft computing", agentní a multiagentní architektury, učící se adaptivní systémy, zpětnovazební učení, plánování, multiagentní systémy, robotické systémy, percepce, senzorové systémy a jejich aplikace, expertní systémy, datamining.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o principech inteligentních systémů a budou tak schopni tyto systémy navrhovat a realizovat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů a s vybranými systémy používanými v praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy umělé inteligence: Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, principy strojového učení, příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem.

Literatura studijní

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2

Osnova přednášek

 1. Úvod
 2. Modelování inteligentních systémů
 3. Na modelech založený vývoj inteligentních systémů
 4. Základy soft computingu
 5. Agentní a multiagentní architektury
 6. Učící se a adaptivní systémy
 7. Zpětnovazební učení
 8. Plánování
 9. Multiagentní systémy a jejich aplikace
 10. Robotické systémy a jejich aplikace
 11. Percepce, senzorové systémy a jejich aplikace
 12. Expertní systémy, datamining
 13. Dodatky, Závěr

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt - návrh jednoduchého inteligentního systému

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt
Nahoru