Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Specifikace vestavěných systémů (v angličtině)

SVS Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů. Reaktivní systémy a systémy pracující v reálném čase. Modely reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase. Spravedlivost, živost, bezpečnost, realizovatelnost; živost reálného času. Základy temporální logiky. Časové modely a temporální logiky. Temporální logika a reálný čas. Formální specifikace vestavěných systémů. Hybridní systémy. Dokazovací systémy. Kontrola modelem. Verifikace systémů pracujících v reálném čase. Protokoly typu Fieldbus. Internet a vestavěné systémy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. pc laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění formálním specifikacím chování a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů; informovanost o využití temporální logiky pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; informovanost o architekturách vestavěných distribuovaných systémů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Seznámení se se základy temporální logiky.

Cíle předmětu

Porozumět principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů; být informován o využití temporální logiky pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; být informován o architekturách vestavěných distribuovaných systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Výroková logika. Základy predikátové logiky 1. řádu. Základní pojmy komunikačních protokolů.

Literatura studijní

 • Huth, M.R.A., Ryan, M.D.: Logic in Computer Science - Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-65602-8
 • Clarke, E.M., Jr., Grumberg, O., Peled, D.A.: Model Checking, MIT Press, 2000, ISBN 0-262-03270-8
 • de Bakker, J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice, Springer-Verlag, LNCS 600, 1992, ISBN 3-540-55564-1
 • Peregrin, J.: Logika a logiky, Academia, 2004, ISBN 80-200-1187-0

Literatura referenční

 • Schneider, K.: Verification of Reactive Systems, Springer-Verlag, 2004, ISBN 3-540-00296-0 
 • Huth, M.R.A., Ryan, M.D.: Logic in Computer Science - Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-65602-8
 • Clarke, E.M., Jr., Grumberg, O., Peled, D.A.: Model Checking, MIT Press, 2000, ISBN 0-262-03270-8
 • de Bakker, J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice, Springer-Verlag, LNCS 600, 1992, ISBN 3-540-55564-1
 • Gabbay, D.M., Ohlbach, H.J. (Editors): Temporal Logic, Springer-Verlag, LNCS 827, 1994, ISBN 3-540-58241-X

Osnova přednášek

 • Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů
 • Modely reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase
 • Spravedlivost, živost, bezpečnost, realizovatelnost; živost reálného času
 • Základy temporální logiky
 • Časové modely a temporální logiky
 • Temporální logika a reálný čas
 • Formální specifikace vestavěných systémů
 • Dokazovací systémy
 • Kontrola modelem
 • Verifikace systémů pracujících v reálném čase
 • Hybridní systémy
 • Protokoly typu Fieldbus
 • Internet a vestavěné systémy

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Formální specifikace vestavěného systému
 • Specifikace a verifikace vlastností vestavěného systému

Průběžná kontrola studia

Protokol o laboratorní úloze, půlsemestrální test a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou domácí úkol/projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. 

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.
Nahoru