Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Semestrální projekt

ISP Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou před komisí složené z pedagogů fakulty.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet (ústní)

Rozsah

6 hod. cvičení, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získání návyků pro samostatnou tvůrčí práci.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z dosavadního studia.

Literatura studijní

Podle pokynů vedoucího projektu.

Literatura referenční

  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Přeloženo z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.

Průběžná kontrola studia

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.

Podmínky zápočtu

Obhájení výsledků studijní fáze a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další rozpracování projektu a jeho dokončení.
Nahoru