Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Semestrální projekt

ISP Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou před komisí složené z učitelů fakulty.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

2 hod. cvičení, 24 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z dosavadního studia.

Literatura studijní

Podle pokynů vedoucího projektu.

Průběžná kontrola studia

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.

Podmínky zápočtu

Obhájení výsledků studijní fáze a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další rozpracování projektu a jeho dokončení.
Nahoru