Detail předmětu

Semestrální projekt

PI3 Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy a realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů fakulty.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

8 hod. cvičení, 31 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z dosavadního studia.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3.
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Překlad italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.

Osnova numerických cvičení

Semináře s vedoucím k řešeným projektům.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím projektu v průběhu zimního semestru.

Podmínky zápočtu

Odevzdání písemné zprávy a elektronické dokumentace, včetně zadaných realizačních výstupů do stanveného termínu. Prezentace a obhájení dosažených výsledků před zkušební komisí.
Nahoru