Detail předmětu

Aplikované mikropočítače

AMC Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled 8 bitových mikroprocesorů a mikrokontrolérů. Detailnější popis struktury a funkce mikrokontrolérů Motorola. Paměťové a V/V podsystémy, A/D převodník, časovací obvody a obvod reálného času. Odladění aplikačních programů pro mikropočítače M68HC08 v integrovaném vývojovém prostředí. Programování v C jazyce. Fuzzy logika a fuzzy vývojové systémy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 16 laboratoře, 14 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znát architekturu mikrokontrolérů a umět napsat program pro vestavěnou aplikaci.

Cíle předmětu

Cílem je naučit studenty rozumět architektuře mikrokontrolérů a získat praktické dovednosti při programování vestavěných mikroprocesorových systémů v assembleru a C jazyce

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost struktury základní procesorové jednotky (CPU) a techniky programování v jazyce symbolických instrukcí. Základní znalost programování v jazyce C.

Literatura studijní

 • The MC68HC908GP32 Teaching Book by Prof. Cerid - Turkey
 • Technické a programové manuály fy Motorola. 
 • Přednášky v elektronické podobě

 

Literatura referenční

 • The MC68HC908GP32 Teaching Book by Prof. Cerid - Turkey
 • M. Predko:"Handbook of Microcontrollers", McGraw-Hill, ISBN 0079137164, 1998.
 • Valvano W. J.: Embedded microcomputer system, Brooks/Cole, USA, 1999, ISBN 0 534-36642-2.
 • Technické a programové manuály fy Motorola.

 

Osnova přednášek

 1. Architektura mikrokontroléru HC08.
 2. Programování v jazyku symbolických instrukcí. SCI rozhraní. 
 3. SPI, časovač.
 4. Časovač, LCD.
 5. Systém přerušení, ADC převodník.
 6. COP, RTC obvody, generátor hodin.
 7. KBI modul, vestavěné systémy.
 8. Úvod do C jazyka. 
 9. Programovací techniky II pro vestavěné systémy v jazyce C.
 10. Programovací techniky III pro vestavěné systémy v jazyce C.
 11. LVI, BRK moduly.
 12. Aplikace mikrokontrolérů ve fuzzy systémech. 
 13. Srovnání mikrokontrolérů

 

Osnova laboratorních cvičení

 1. SCI rozhraní
 2. Displej, klávesnice
 3. Časovač
 4. PWM
 5. A/D převodník
 6. RTC aplikace
 7. Programování flash paměti
 8. Sensor teploty

 

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh, odladění a prezentace aplikačního programu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, presentace laboratorních úloh, protokol z projektu.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru