Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní

GUR Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Třídy aplikací z hlediska interakce s uživatelem. Grafické rozhraní systému Unix a jeho vývoj. Systém X Windows, struktura, role X serveru, grafické operace. Aplikační programové rozhraní pro grafické oprace. Knihovny nástrojů, standardní sada X Toolkit a její použití. Sady grafických prvků, programování s prvky OSF/Motif.

Garant předmětu

Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 8 hod. pc laboratoře, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)

Cvičící

Kašpárek Tomáš, Ing. (CVT FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Programování aplikací v prostředí X Windows a OSF/Motif, základní metodologie návrhu uživatelského rozhraní.

Cíle předmětu

Seznámit s tvorbou grafických uživatelských rozhraní v prostředí Unix/X Windows.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programování v jazyce C a prostředí Unixu.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Hix, D., Hartson, H., R.: Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through Product & Process, John Wiley & Sons, 1993, ISBN 0-471-57813-4
 • Scheifler, R., W., Gettys, J.: X Window System, The Complete Reference to Xlib, X Protocol, ICCCM, XLFD, Digital Press, 1990, ISBN 1-55558-050-5
 • Nye, A., O'Reilly, T.: X Toolkit Intrinsics Programming Manual, OSF/Motif Edition, O'Reilly & Associates, 1990, ISBN 0-937175-62-5
 • Heller, D.: Motif Programming Manual, O'Reilly & Associates, 1991, ISBN 0-937175-70-6

Osnova přednášek

 1. Třídy aplikací z hlediska interakce s uživatelem.
 2. Architektura systému X Windows, X protokol, vstupní a výstupní grafické operace.
 3. Programování na úrovni Xlib, příklad jednoduché aplikace, knihovny nástrojů, příklad jednoduché aplikace s použitím X Toolkitu.
 4. Rysy OOP v X Toolkitu, instance a třída grafických prvků, vlastnosti instance a třídy, vnitřní implementace.
 5. Systém pojmenování prvků uvnitř aplikace a vně, nastavování vlastností, konvertory.
 6. Základní bázové třídy X Toolkitu a jejich význam.
 7. Zpracovávání událostí, překladová tabulka, akční tabulka.
 8. Zásady návrhu uživatelských rozhraní.
 9. OSF/Motif, společné vlastnosti, ovládání prvků, složené řetězce a styly zobrazení řetězců.
 10. Jednoduché objekty, jejich použítí.
 11. Univerzální a specializované kontejnery.
 12. Tvorba menu a dialogů.
 13. Použití přímé pamnipulace, Drag&Drop.

Osnova počítačových cvičení

 1. Konfigurace prostředí X Window, spouštění vzdálených aplikací, základní nástroje.
 2. Programátorské prostředí, příklad jednoduché aplikace, překlad, sestavení.
 3. Grafické operace, typy grafických kontextů, události, zpracování událostí.
 4. Vlastnosti aplikací X Toolkitu, metody nastavování vlastností, konfigurace aplikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Jednoduchá aplikace na základě kostry a příkladů, společná zadání.
 2. Aplikace v prostředí X Toolkit/Motif, samostatné zadání.

Průběžná kontrola studia

V polovině semestru písemná půlsemestrální zkouška a 2 projekty. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Za projekt lze získat body pouze při odevzdání do vyhlášeného termínu. Za pozdní odevzdání projektu je 0 bodů.

Kontrolovaná výuka

Projekty musí být odevzdány do zveřejněného data, pozdní odevzdání projektu je hodnoceno 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru