Detail předmětu

Číslicové zpracování signálů

CZS Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do teorie číslicového zpracování signálů. Digitalizace signálu. A/D a D/A převodníky. Architektury procesorů pro zpracování signálů. Generace a architektury DSP různých výrobců. Reprezentace dat v pevné a pohyblivé řádové čárce. Instrukční soubor. Programování signálových procesorů. Vývojové prostředky. Programování DSP algoritmů (diskrétní konvoluce, korelace, číslicové filtry IIR, FIR, LMS, DFT, FFT a IFFT). Zpracování řečových a hudebních signálů na DSP. Zpracování obrazových dat na DSP. Specializované DSP architektury na bázi FPGA. Návrh vestavěných systémů s DSP. Příklady komplexních DSP systémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 10 hod. pc laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 zkouška, 20 půlsemestrální test, 15 cvičení, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni naprogramovat základní algoritmy číslicového zpracovaní signálů na DSP procesorech s použitím profesionálních návrhových systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s algoritmy číslicového zpracování signálů a s programováním multimediálních aplikací na signálových procesorech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie signálů, programovací jazyk C.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Lyons, R.G.: Understanding Digital Signal Processing,
  Prentice Hall PTR; 2. vydání, 2004, 688 s., ISBN 0131089897.

Osnova přednášek

 • Úvod do teorie číslicového zpracování signálů. Digitalizace signálu. A/D a D/A převodníky.
 • Architektury procesorů pro zpracování signálů. Generace a architektury DSP různých výrobců.
 • Reprezentace dat v pevné a pohyblivé řádové čárce. Instrukční soubor.
 • Programování signálových procesorů. Vývojové prostředky.
 • Programování DSP algoritmů I. (diskrétní konvoluce, korelace).
 • Programování DSP algoritmů II. (číslicové filtry IIR, FIR a LMS).
 • Programování DSP algoritmů III. (DFT, FFT a IFFT).
 • Zpracování řečových signálů na DSP.
 • Zpracování hudebních signálů na DSP.
 • Zpracování obrazových dat na DSP.
 • Specializované DSP architektury na bázi FPGA.
 • Návrh vestavěných systémů s DSP.
 • Příklady komplexních DSP systémů.

Osnova počítačových cvičení

 • Vývojové desky DSP. Návrhové systémy. Programování DSP.
 • Implementace základních DSP algoritmů I.
 • Implementace základních DSP algoritmů II.
 • Implementace základních DSP algoritmů III.
 • Implementace vzorové DSP aplikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální DSP projekt v rozsahu 16 hodin.

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální písemná zkouška, protokol o 5 laboratorních počítačových úlohách a vypracování projektu v předepsaných termínech.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním polosemestrální písemné zkoušky, vypracováním 5 protokolů o počítačových laboratorních úlohách a vypracováním projektu v předepsaných termínech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru