Detail předmětu

Periferní zařízení 2

PZ2 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Témata přednášek jsou volena tak, aby popisovala principy řízení periferních operací a komunikaci jak mezi základní jednotkou a řadičem, tak i mezi řadičem a periferním zařízením. Jsou dále popisována typická rozhraní (Centronics) a sběrnice (SCSI). Laboratorní výuka je zaměřena tak, aby doplňovala znalosti získané v přednáškách (komunikace s periferními zařízeními, řízení periferních operací, komunikace na sběrnicích).

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 12 hod. laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 25 půlsemestrální test, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy řízení periferních operací a s funkcemi, které musí pokrývat řadič periferního zařízení. Tyto znalosti jim pomohou řešit v budoucnu problémy související s návrhem externích adaptérů řídicích činnost periferních zařízení.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s principy řízení periferních operací a praktickou realizací těchto principů, principy komunikace mezi řadičem a periferním zařízením.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Principy konstrukce výpočetních systémů a jejich komponent.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě.

Literatura referenční

 • William Buchanan: Applied PC, Interfacing, Graphics and Interrupts, Addison-Wesley, 1996, Anglie, ISBN 0-201-87728-7, 383 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran
 • Friedhelm Schmidt: SCSI Bus & IDE Interface, Addison-Wesley, 1998, Anglie, ISBN 0-201-17514-2, 396 stran

Osnova přednášek

 • Principy řízení periferních operací, PIO režimy, vstup s přerušením.
 • Přímý přístup do paměti, princip činnosti řadiče DMA.
 • Principy činnosti řadiče přerušení, obsluha přerušení, vytvoření rutiny pro obsluhu přerušení.
 • Rozhraní Centronics a jeho vývojové typy (SPP, EPP, ECP), signály, časové diagramy, principy řízení a komunikace.
 • Využití programovatelného paralelního rozhraní pro řízení tiskárny.
 • Struktura pevného disku na úrovni registrů, vývojové diagramy periferních operací.
 • Sběrnice IDE, EIDE, SCSI.
 • Disky SCSI a jejich řízení.
 • Řadič grafického adaptéru, AGP.
 • Jednotka FDD, struktura řadiče, ovládání
 • Rozhraní USB.
 • Síťové adaptéry.
 • Principy výstavby ovladačů v prostředí vyšších operačních systémů (Windows).

Osnova laboratorních cvičení

 • technická laboratoř

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná práce.

Kontrolovaná výuka

Účast na laboratorních cvičeních a půlsemestrální písemná práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru