Detail předmětu

Styk člověk - stroj

SCS Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Rozhraní mezi uživatelem a počítačem a jeho informační propustnost, komunikační kanály a jejich propoustnost, implementace rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů, řízení událostmi, prostředky programování uživatelských rozhraní, komponentní model rozhraní, prvky rozhraní, modely komunikace člověka se strojem, mody komunikace, konzistence uživatelských rozhraní, vyhodnocování uživatelských rozhraní, perspektivy tvroby uživatelských rozhraní.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 18 hod. pc laboratoře, 21 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 zkouška, 10 půlsemestrální test, 20 cvičení, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí se a porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se teoretickým východiskům komunikace člověka se strojem a modely komunikace. Naučí se též se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí řešit týmové projekty a veřejně je obhajovat. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++/Pascal.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se teoretickým východiskům komunikace člověka se strojem a modely komunikace. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++.

Literatura studijní

 • WWW strana Borland www.borland.com, vývojové prostředky C++ Builder, Delphi
 • WWW Microsoft www.microsoft.com hesla Visual C++, Active X, Windows

Literatura referenční

 • Preece, J.: Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1995, ISBN 0-201-62769-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články

Osnova přednášek

 1. Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, řízení událostmi, vztah prvků rozhraní a objektů, možnosti implementace rozhraní
 2. Komunikační kanály
 3. Multimédia, virtuální realita
 4. Pasivní a aktivní komunikace
 5. Mentální modely komunikace
 6. Zvuk - generování a vnímání
 7. Obraz - generování
 8. Obraz - vnímání
 9. Událostmi řízená rozhraní
 10. Přehled grafických uživatelských rozhraní
 11. MS Windows 3.1 & 95, MS Windows NT
 12. Další uživatelská rozhraní
 13. Netradiční uživatelská rozhraní, iterativní návrh

Pro texty přednášek viz předmět ITU.

Další texty ke studiu jsou v privátním adresáři pro přihlášené.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení se software (C++ Builder/Delphi/Visual C++), spuštění jednoduchého příkladu, úprava jednoduchého příkladu
 2. Seznámení s komponentním programováním, alternativní implementace jednoduchého uživatelského rozhraní událostmi řízenými komponenty a tradiční implementace bez komponentů
 3. Detailní seznámení s vybranými komponenty, tvorba uživatelského rozhraní dle individuálních zadání
 4. Aplikačně zaměřené komponenty (databáze, sítě, grafický výstup atd.), realizace aplikace s vybranými aplikačně zaměřenými komponenty
 5. Hodnocení výkonnosti uživatelských rozhraní - experimenty na vybraných uživatelských rozhraních a jejich vyhodnocení
 6. COM/Active X komponenty, příklad tvorby rozhraní s Active X

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální zadání projektu - jeden projekt v délce trvání po celou dobu kursu.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - až 10 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 20 bodů
 • Individuální projekt - až 30 bodů
 • Písemná zkouška - až 40 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemenstrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a závěrečnou písemnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možé náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru