Detail předmětu

Bezpečnost a kryptografie

BKR Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod, základní pojmy, hrozby, slabá místa, bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika. Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů, funkce prosazující bezpečnost. Bezpečnost přenosu dat, bezpečnost operačních systémů a databází. Úvod do kryptografie, základní kryptografické algoritmy, kryptografie tajným klíčem. Kryptografie veřejným klíčem. Příklady aplikace kryptografie.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 15 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní teoretické a praktické znalostí v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Znalost terminologie, znalost základních bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů. Základní znalosti aplikované kryptografie.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti pochopí vztah bezpečnosti a funkčnosti informačních systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy bezpečnosti informačních systémů. Předmět se soustřeďuje na bezpečnostní cíle, bezpečnostní funkce a bezpečnostní mechanismy. Další oblastí je aplikovaná kryptografie, včetně klasické kryptografie a moderní kryptografie tajným a veřejným klíčem.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti operačních systémů, základní znalosti počítačových sítí.

Literatura studijní

 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, available on WWW
 • Nechvatal, J.: PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY, NIST Special Publication 800-2, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, 1991, available on WWW
 • Menezes, A., Van Oorschot, P., Vanstone, A.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997, available on WWW

Literatura referenční

 • Menezes, A., Van Oorschot, P., Vanstone, A.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997.
 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0

Osnova přednášek

 • Úvod, základní pojmy.
 • Hrozby, slabá místa.
 • Bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika.
 • Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů.
 • Funkce prosazující bezpečnost.
 • Bezpečnost přenosu dat.
 • Bezpečnost operačních systémů a databází.
 • Úvod do kryptografie, základní kryptografické algoritmy.
 • Kryptografie tajným klíčem.
 • Algoritmy pro kryptografii tajným klíčem.
 • Kryptografie veřejným klíčem.
 • Algoritmy pro kryptografii veřejným klíčem.
 • Příklady aplikace kryptografie.

Osnova laboratorních cvičení

 • Samostatně řešené projekty - analýza a testovací implementace kryptografických algoritmů.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru