Detail předmětu

Multimédia

MUM Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 10 cvičení, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X

Literatura referenční

 • WWW strany Microsoft - www.microsoft.com - DirectX, MSDN
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články

Osnova přednášek

 1. Úvod do multimédií, multimediální periferní zařízení, přehled potřebných prerekvizit (pdf, sxi)
 2. Vztah zpracování signálu a multimédií, příklady
 3. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem (pdf1, pdf2, sxi1, sxi2)
 4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem (pdf, sxi)
 5. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I (pdf, sxi)
 6. Windows API pro práci s videosignálem II, rastrové operace (pdf, sxi, demo1, demo2)
 7. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování
 8. Komprese obrazu a videosekvencí (pdf, sxi, demo)
 9. Komprese zvuku (pdf)
 10. Rozhraní DirectX - rastrové operace (pdf)
 11. Rozhraní DirectX - zvuk, DirectShow (pdf1, pdf2, demo)
 12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace (pdf)
 13. Programátorská rozhraní pro programování multimédií (demo)

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. rastrové operace Windows API 
 4. zpracování videosekvencí
 5. komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - až 10 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 20 bodů
 • Individuální projekt - až 30 bodů
 • Písemná zkouška - až 40 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru