Detail předmětu

Objektově orientované modelování a prototypování

OMP Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Principy objektové orientace, objektově orientované programovací jazyky, objektově orientované metody tvorby programových systémů, rychlé prototypování. Smalltalk - jazyk, Smalltalk - prostředí pro programování, interaktivní programování ve Smalltalku, ladění a údržba programů, knihovna tříd, techniky a nástroje pro tvorbu uživatelských rozhraní ve Smalltalku. Jazyky inspirované Smalltalkem, ostatní jazyky pro prototypování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 27 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost programovat ve Smalltalku, orientovat se v jeho knihovnách a využívat jeho interaktivní vývojové prostředí. Získané vědomosti umožní snadno přejít na libovolný jiný objektově orientovaný jazyk.

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty s klasickým čistě objektově orientovaným jazykem a systémem Smalltalk a s jeho vlivem na vývoj objektově orientovaných technologií.

Literatura studijní

 • Wilf LaLonde and John Pugh: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990 (ISBN: 0134684141).

Literatura referenční

 • Adele Goldberg and Dave Robson: Smalltalk-80: The Language. Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0, 585 pages.

Osnova přednášek

 • Čistá objetová orientace.
 • Smalltalk - jazyk.
 • Smalltalk - prostředí pro programování.
 • Základy programování ve Smalltalku.
 • Ladění a údržba programů.
 • Smalltalk - knihovna tříd.
 • Programovací techniky.
 • Interoperabilita.
 • Paralelní a distribuované programování.
 • Tvorba aplikací.
 • Tvorba grafických uživatelských rozhraní.
 • Tvorba webových aplikací.
 • Závěr, srovnání s jinými jazyky.

Osnova počítačových cvičení

 • Programování ve Smalltalku.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Jednoduchá aplikace ve Smalltalku

Podmínky zápočtu

Funkční aplikace ve Smalltalku, písemný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru