Detail předmětu

Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2

JA1 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Kurs pro velmi pokročilé studenty připravující k mezinárodní zkoušce Cambridge First Certificate a ke všeobecné státní zkoušce z jazyka. Zaměřený na obecnou angličtinu, reálie Velké Británie a USA, poslech audio i video originálních materiálů, konverzaci a psaní esejí, korespondenci apod. Studenti získávají kreditové ohodnocení za úspěšně složenou mezinárodní zkoušku FCE (případně za státní všeobecnou zkoušku z angličtiny 10 kreditů), nikoliv pouze za účast v kursu. Pozn.: Kurs trvá dva semestry, zahrnuje 4 hodiny výuky týdně.

Garant předmětu

Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

52 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Pokročilá schopnost konverzace, psaní esejí, dopisů, životopisu, žádostí, porozumění autentickému poslechu, čtení neupravených textů.

Cíle předmětu

Dosáhnout úrovně mezinárodní zkoušky First Cambridge Certificate in English ve všech čtyřech dovednostech, tj. čtení, psaní, poslech a mluvení. Získání faktických znalostí o životě ve Velké Británii a ostatních anglicky mluvících zemích. Pozn.: Zkoušku FCE vykoná student v rámci zkoušek Britské rady. Ústav jazyků za úspěšně vykonanou zkoušku zapisuje 10 kreditů.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • R. O´Neil: Success at First Certificate, Practice Tests I with key
 • P. Aspinall: Success at First Certificate, Practice Tests II with key

Literatura referenční

 • Robert O´Neill: New Success at First Cambridge Certificate, Oxford University Press, 1997

Osnova přednášek

 • Lekce 1: 'say, tell, talk or speak'?; otázky s 'who'; 'stop doing vs. stop to do'; slohová práce (argumentace 1); tvoření slov (přeměna slovesa v podstatné jméno)
 • Lekce 2: 'travel, journey, voyage or trip'?; 'may, should, must and will'; spojení podstatných jmen a sloves se slovesy 'give and take'; neformální dopis 1
 • Lekce 3: frázová slovesa; tvoření slov (přídavná jména a příslovce); vyjádření žádosti; formální dopis
 • Lekce 1/2/3: opakování
 • Lekce 4: malá slova s velkým významem: 'few,little' atd.; frázová slovesa s 'take, look and run'; přehled slovesných tvarů
 • Lekce 5: způsob vyjadřování žádosti; frázová slovesa; jazyk užívaný při psaní zpráv
 • Lekce 6: přací věty; popisování filmů; složená slova; vyjadřování stížnosti
 • Lekce 4/5/6: opakování
 • Lekce 7: podmínkové věty; 'fault, mistake, error, defect, blame'; 'still, yet or already'?; vyjadřování názoru
 • Lekce 8: tři typy minulých dějů; 'so or such'?; 'ache or pain'?; 'used to do or be used to doing'?; pořadí přídavných jmen
 • Lekce 9: 'although and despite'; frázová slovesa; 'let or make'?; přídavná jména pro popis charakterových vlastností; psaní článku 1
 • Lekce 8/9: opakování
 • Lekce 10: srovnávání; vyjádření pocitů; frázová slovesa; neformální dopis 2
 • Lekce 11: struktura otázek; gerundium nebo infinitiv; infinitiv s 'to' nebo bez 'to'; slovesné časy užívané při vyprávění příběhu
 • Lekce 12: 'have something done'; 'lie or lay'?; vazba podstatných jmen se slovesy 'make and do'; psaní žádosti
 • Lekce 10/11/12: opakování
 • Lekce 13: vynechávání vztažných zájmen; slova s různými významy; frázová slovesa; trpný rod; tvoření slov opačného významu za použití předpon
 • Lekce 14: 'should have, must have or might have'?; vyřizování korespondence; jak získat informace
 • Lekce 15: 'suggest doing or suggest that ... should do'; 'cost, value, expense, price or worth'; předkládání výsledků/psaní zpráv; další způsoby vyjádření budoucnosti; čtyři typy infinitivu
 • Lekce 13/14/15: opakování
 • Lekce 16: mluvení o pocitech a skutečnostech; slova podobného významu; dobré a špatné rady
 • Lekce 17: 'could or managed to'?; dva významy slovesa 'must'; různé názory - diskuse; modální slovesa
 • Lekce 18: 'in case and if'; frázová slovesa s 'make'; 'if or whether'?; 'had better/had better not'; vyjadřování informací
 • Lekce 19: 'between or among'?; předpony; užívání spojovacích a časových výrazů při vyprávění (psaní)
 • Lekce 20: přehled frázových sloves; popis místa
 • 16/17/18/19/20: souhrnné opakování

Osnova numerických cvičení

 • Lekce 1: 'say,tell,talk or speak'?; otázky s 'who';'stop doing vs. stop to do'; slohová práce (argumentace 1); tvoření slov (přeměna slovesa v podstatné jméno)
 • Lekce 2: 'travel, journey, voyage or trip'?; 'may, should, must and will'; spojení podstatných jmen a sloves se slovesy 'give and take'; neformální dopis 1
 • Lekce 3: frázová slovesa; tvoření slov (přídavná jména a příslovce); vyjádření žádosti; formální dopis
 • Lekce 1/2/3: opakování
 • Lekce 4: malá slova s velkým významem: 'few, little' atd.; frázová slovesa s 'take,look and run'; přehled slovesných tvarů
 • Lekce 5: způsob vyjadřování žádosti; frázová slovesa; jazyk užívaný při psaní zpráv
 • Lekce 6: přací věty; popisování filmů; složená slova; vyjadřování stížnosti
 • Lekce 4/5/6: opakování
 • Lekce 7: podmínkové věty; 'fault, mistake, error, defect, blame'; 'still, yet or already'?; vyjadřování názoru
 • Lekce 8: tři typy minulých dějů; 'so or such'?; 'ache or pain'?; 'used to do or be used to doing'?; pořadí přídavných jmen
 • Lekce 9: 'although and despite'; frázová slovesa; 'let or make'?; přídavná jména pro popis charakterových vlastností; psaní článku 1
 • Lekce 8/9: opakování
 • Lekce 10: srovnávání; vyjádření pocitů; frázová slovesa; neformální dopis 2
 • Lekce 11: struktura otázek; gerundium nebo infinitiv; infinitiv s 'to' nebo bez 'to'; slovesné časy užívané při vyprávění příběhu
 • Lekce 12: 'have something done'; 'lie or lay'?; vazba podstatných jmen se slovesy 'make and do'; psaní žádosti
 • Lekce 10/11/12: opakování
 • Lekce 13: vynechávání vztažných zájmen; slova s různými významy; frázová slovesa; trpný rod; tvoření slov opačného významu za použití předpon
 • Lekce 14: 'should have, must have or might have'?; vyřizování korespondence; jak získat informace
 • Lekce 15: 'suggest doing or suggest that ... should do'; 'cost, value, expense, price or worth'; předkládání výsledků/psaní zpráv; další způsoby vyjádření budoucnosti; čtyři typy infinitivu
 • Lekce 13/14/15: opakování
 • Lekce 16: mluvení o pocitech a skutečnostech; slova podobného významu; dobré a špatné rady
 • Lekce 17: 'could or managed to'?; dva významy slovesa 'must'; různé názory - diskuse; modální slovesa
 • Lekce 18: 'in case and if'; frázová slovesa s 'make'; 'if or whether'?; 'had better/had better not'; vyjadřování informací
 • Lekce 19: 'between or among'?; předpony; užívání spojovacích a časových výrazů při vyprávění (psaní)
 • Lekce 20: přehled frázových sloves; popis místa
 • 16/17/18/19/20: souhrnné opakování

Průběžná kontrola studia

Krátké kompozice, formální a neformální dopisy

Podmínky zápočtu

Pravidelná účast na seminářích zvyšuje úspěšnost absolvování zkoušky FCE, a tím i zisku 10 kreditů.

Nahoru