Detail předmětu

Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/2

JA2 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs je zaměřen na efektivní čtení a porozumění angl. textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (běžných, populárně vědeckých a odborných), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo FEI VUT. Kurs je dvousemestrální.

Garant předmětu

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si zlepší čtecí dovednosti, porozumění anglickým textům a rozšíří si jak běžnou, tak i odbornou slovní zásobu.

Cíle předmětu

Zlepšení čtecích dovedností a porozumění anglickému textu. Seznámení s různými texty a technikami čtení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni pokročilé nebo vyšší angličtiny.

Literatura studijní

Podle pokynů učitele.

Literatura referenční

Podle pokynů učitele.

Osnova přednášek

 • Úvod a program kursu
 • Analýza potřeb
 • Teoretický výklad různých čtecích technik
 • Skimming
 • Scanning
 • Čtení pro řešení problémů
 • Slovní zásoba
 • Společenské fráze
 • Úvod do idiomů
 • Odhad významu z kontextu
 • Struktura technických textů - I
 • Opakování
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Teorie účinného čtení
 • Intenzívní čtení
 • Britský tisk - I
 • Britský tisk - II
 • Slovní zásoba
 • Struktura technických textů - II
 • Úplná rekonstrukce textu
 • Resumé delšího textu
 • Převyprávění přečteného
 • Čtení matematických výrazů
 • Čtení matematických vzorců
 • Opakování
 • Semestrální test za letní semestr

Osnova numerických cvičení

 • Organizace kursu
 • Dotazník na požadavky studentů a jeho vyhodnocení
 • Příklady různých čtecích technik a druhů textů
 • Čtení pro přežití, pro porozumění hlavní myšlence
 • Vyhledávání informace v TV programech, v inzerátech
 • Uspořádání přeházených částí textu
 • Hledání opačného významu
 • Příklady společenských frází
 • Užitečná ustálená rčení
 • Dva neúplné texty
 • Technická odvětví
 • Opakování
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Technické opravy a bezpečnost práce
 • Hledání chyb v textu
 • Příklady z britského tisku
 • Typické části britských novin
 • Hledání synonym v technickém textu
 • Texty o alternativních zdrojích energie
 • Úplná rekonstrukce textu
 • Psaní resumé
 • Presentace elektronického přístroje na základě textu
 • Příklady čtení matematických výrazů
 • Příklady čtení matematických vzorců
 • Opakování
 • Semestrální test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

Dotazy a orientační zkoušení slovní zásoby z minulé lekce a testy porozumění čtenému.

Podmínky zápočtu

Semestrální testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru