Detail předmětu

Angličtina: konverzace 1/2

JA3 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Běžná konverzace, idiomy v mluveném jazyce, rozdíly mezi českým a anglickým jazykem, prezentace. Jde o specializovaný kurs. Prerekvizitou je zkouška z "Headway Intermediate" nebo "Headway Upper-Intermediate".

Garant předmětu

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získávají schopnost mluvit plynule anglicky a se sebedůvěrou, zvláště v méně užívaných situacích. Vyučovací hodiny pomohou zvýšit také vnímavost studentů v anglické konverzaci.

Cíle předmětu

Témata související s běžnou konverzací. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni pokročilé nebo vyšší angličtiny.

Literatura studijní

 • Pracovní listy - převzaté z referenční literatury

Literatura referenční

 • Friederike Klippel: Keep Talking, Cambridge University Press
 • Rob Nolasco: Conversation, Oxford University Press, 1987

Osnova přednášek

 • Úvod
 • Cíle života
 • Životní rozhodnutí
 • Skupinová dovolená
 • Průvodce
 • Hledání zaměstnání
 • NASA hra
 • Zkrácený příběh
 • Zprava je ....
 • Pravý nebo falešný?
 • Podobnosti a rozdílnosti
 • Kulturní šok
 • Ústní pohovor
 • Dárky a dávání
 • Zvyky
 • Rodinný život
 • Emoce (City)
 • Heuréka
 • Lidé a osudy
 • Znamení času
 • Šok budoucnosti
 • Most
 • Letiště
 • Kdo je šéf?
 • Víkendový výlet
 • Závěrečný ústní pohovor

Osnova numerických cvičení

 • Úvod do kursu
 • Plánování jednotlivých životních cílů
 • Hledání nejlepších řešení dané situace
 • Schopnost vzájemné komunikace na skupinové dovolené
 • Výběr nejzajímavějších míst pro zahraniční turisty
 • Výběr správné osoby do zaměstnání
 • Hodnocení NASA
 • Učení hovořit zpaměti
 • Posuňková řeč
 • Způsoby slušného chování
 • Společenské chování
 • Problémy lidí žijících v nové zemi
 • Ústní pohovor
 • Dárky a darování
 • Názory studentů na zvyky
 • Názory studentů na rodinný život
 • Rozhovory o emocích
 • Vynálezy
 • Schopnost vcítit se
 • Nejdůležitější věci dnešní doby
 • Nebezpečí budoucnosti
 • Osobní zodpovědnost
 • Konfliktní situace na letišti
 • Pozice sekretářky v práci
 • Plánování krátké dovolené
 • Závěrečný ústní pohovor

Průběžná kontrola studia

Studenti by měli být schopni pohovořit na každý týdenní námět ve dvojicích nebo ve skupinách. Lektor bude věnovat pozornost diskusi studentů a dle potřeby ji podněcovat.

Podmínky zápočtu

Studenti se musí pravidelně zúčastňovat vyučovacích hodin a snažit se aktivně zapojovat do anglické konverzace, což je předpokladem k přistoupení ke zkouškám.

Nahoru