Detail předmětu

Angličtina: konverzace 2/2

JA3 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Běžná konverzace, idiomy v mluveném jazyce, rozdíly mezi českým a anglickým jazykem, prezentace. Jde o specializovaný kurs. Prerekvizitou je zkouška z "Headway Intermediate" nebo "Headway Upper-Intermediate".

Garant předmětu

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získávají schopnost mluvit plynule anglicky a se sebedůvěrou, zvláště v méně užívaných situacích. Vyučovací hodiny pomohou zvýšit také vnímavost studentů v anglické konverzaci.

Cíle předmětu

Témata související s běžnou konverzací. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JA3/1.

Literatura studijní

 • Pracovní listy - převzaté z referenční literatury

Literatura referenční

 • Klippel, F.: Keep Talking, Cambridge University Press
 • Nolasco, R.: Conversation, Oxford University Press, 1987

Osnova přednášek

 • Úvod
 • Cíle života
 • Životní rozhodnutí
 • Skupinová dovolená
 • Průvodce
 • Hledání zaměstnání
 • NASA hra
 • Zkrácený příběh
 • Zprava je ....
 • Pravý nebo falešný?
 • Podobnosti a rozdílnosti
 • Kulturní šok
 • Ústní pohovor
 • Dárky a dávání
 • Zvyky
 • Rodinný život
 • Emoce (City)
 • Heuréka
 • Lidé a osudy
 • Znamení času
 • Šok budoucnosti
 • Most
 • Letiště
 • Kdo je šéf?
 • Víkendový výlet
 • Závěrečný ústní pohovor

Osnova numerických cvičení

 • Úvod do kursu
 • Plánování jednotlivých životních cílů
 • Hledání nejlepších řešení dané situace
 • Schopnost vzájemné komunikace na skupinové dovolené
 • Výběr nejzajímavějších míst pro zahraniční turisty
 • Výběr správné osoby do zaměstnání
 • Hodnocení NASA
 • Učení hovořit zpaměti
 • Posuňková řeč
 • Způsoby slušného chování
 • Společenské chování
 • Problémy lidí žijících v nové zemi
 • Ústní pohovor
 • Dárky a darování
 • Názory studentů na zvyky
 • Názory studentů na rodinný život
 • Rozhovory o emocích
 • Vynálezy
 • Schopnost vcítit se
 • Nejdůležitější věci dnešní doby
 • Nebezpečí budoucnosti
 • Osobní zodpovědnost
 • Konfliktní situace na letišti
 • Pozice sekretářky v práci
 • Plánování krátké dovolené
 • Závěrečný ústní pohovor

Průběžná kontrola studia

Studenti by měli být schopni pohovořit na každý týdenní námět ve dvojicích nebo ve skupinách. Lektor bude věnovat pozornost diskusi studentů a dle potřeby ji podněcovat.

Podmínky zápočtu

Studenti se musí pravidelně zúčastňovat vyučovacích hodin a snažit se aktivně zapojovat do anglické konverzace, což je předpokladem k přistoupení ke zkouškám.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru