Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Obchodní angličtina 2/2

JA4 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs je zaměřen na základní jazykové dovednosti: mluvení, čtení, poslech a psaní a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery: telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb. Studenti budou pracovat s prezenčně zapůjčenými učebnicemi.

Garant předmětu

Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi: telefonovat, psát obchodní dopisy,vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, a prezentovat firmu a její výrobky a služby.

Cíle předmětu

Cílem kursu je seznámit studenty s výrazovými prostředky a základními dovednostmi, které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s organizací firmy a výrobou a finančními záležitostmi, žádostí o místo a interview, při komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery. Pozn.: kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JA4/1.

Literatura studijní

Podle doporučení učitele.

Literatura referenční

 • V. Hollett: Business Objectives, Oxford University Press
 • L. Jones and R. Alexander: New International Business English, Cambridge University Press
 • I. Mackenzie: Financial English, Language Teaching Publications, Hove, England
 • V. Hollett: Meeting Objectives, Oxford University Press
 • A. Ashley: Commercial Correspondence, Oxford University Press
 • Authentic materials

Osnova přednášek

 • Struktura firmy
 • Zaměstnání, postavení ve firmě
 • Aktivity firmy, výsledky
 • Žádost o místo
 • Interview
 • Telefonování
 • Pracovní schůzky
 • Popis výrobků
 • Prodej
 • Stížnosti a omluvy
 • Popis výrobního procesu
 • Pokyny a návody
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Návštěva ve firmě
 • Společenské události
 • Schůze
 • Vyjednávání
 • Finanční záležitosti
 • Rozpočet, účetnictví
 • Fakturace, platby
 • Prezentace
 • Hlavní části prezentace
 • Trendy
 • Závěr prezentace
 • Otázky a odpovědi
 • Semestrální test za letní semestr 

Osnova numerických cvičení

 • Struktura firmy
 • Zaměstnání, postavení ve firmě
 • Aktivity firmy, výsledky
 • Žádost o místo
 • Interview
 • Telefonování
 • Pracovní schůzky
 • Popis výrobků
 • Prodej
 • Stížnosti a omluvy
 • Popis výrobního procesu
 • Pokyny a návody
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Návštěva ve firmě
 • Společenské události
 • Schůze
 • Vyjednávání
 • Finanční záležitosti
 • Rozpočet, účetnictví
 • Fakturace, platby
 • Prezentace
 • Hlavní části prezentace
 • Trendy
 • Závěr prezentace
 • Otázky a odpovědi
 • Semestrální test za letní semestr 

Průběžná kontrola studia

průběžné hodnocení, prezentace

Podmínky zápočtu

semestrální test
Nahoru