Detail předmětu

Angličtina: pokročilí 1/2

JH4 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Standardní kurs angličtiny pro pokročilé studenty zaměřený na obecnou i odbornou angličtinu a na rozvíjení jazykových dovedností. Psaní esejí, příprava samostatných vystoupení, prezentace.

Garant předmětu

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Gramatika je zpracována do hloubky v oblasti výslovnosti, pochopení čtení, slovíček a ustálených jazykových výrazů. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí kursu.

Cíle předmětu

Dosažení vyšší pokročilosti ve všech jazykových dovednostech, tj. čtení, psaní, poslech a mluvení včetně obecně elektrotechnických témat. Studenti po složení zkoušky budou schopni všestranného dorozumění na úrovni, která je srovnatelná s mezinárodní zkouškou First Certificate of English. Navíc se budou orientovat v obecně elektrotechnických textech. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni středně pokročilé angličtiny.

Literatura studijní

 • Ústav jazyků FEKT: Odborné texty, UJAZ
 • J. and L. Soars: New Headway Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998

Literatura referenční

J. and L. Soars: New Headway Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998

Osnova numerických cvičení

 1. Lekce 1, str. 6-9
 2. Lekce 1, str. 8-15
 3. Lekce 2, str. 16-18
 4. Lekce 2, str. 19-26
 5. Lekce 3, str. 27-29, technický text "Tight Fit"
 6. Lekce 3, str. 30-37, technický text "Look, No Hands"
 7. Lekce 4, str. 38-40, technický text "Reeling in Satellites"
 8. Lekce 4, str. 41-46
 9. Lekce 5, str. 47-49
 10. Lekce 5, str. 50-57
 11. Lekce 6, str. 58-59
 12. Lekce 6, str. 60-61
 13. semestrální test za zimní semestr
 14. Lekce 7, str. 68-71
 15. Lekce 7, str. 72-76
 16. Lekce 8, str. 77-79
 17. Lekce 8, str. 80-87
 18. Lekce 9, str. 88-91
 19. Lekce 9, str. 92-97, technický text "The Big Picture"
 20. Lekce 10, str. 98-99, technický text "The End of the Chip"
 21. Lekce 10, str. 100-107, technické text "The Internet"
 22. Lekce 11, str. 108-111
 23. Lekce 11, str. 112-117
 24. Lekce 12, str. 118-120
 25. Lekce 12, str. 121-127
 26. semestrální test za letní semestr 

Průběžná kontrola studia

 • Dva průběžné testy - Progress Test
 • Stop and check - průběžné testy

Podmínky zápočtu

V obou semestrálních testech musí být každý student úspěšný minimálně na 50%.

Nahoru