Detail předmětu

Angličtina: pokročilí 2/2

JH4 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Standardní kurs angličtiny pro pokročilé studenty zaměřený na obecnou i odbornou angličtinu a na rozvíjení jazykových dovedností. Psaní esejí, příprava samostatných vystoupení, prezentace. Literatura: New Headway Upper-Intermediate, The Course in Electrical Engineering.

Garant předmětu

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Gramatika je zpracována do hloubky v oblasti výslovnosti, pochopení čtení, slovíček a ustálených jazykových výrazů. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí kursu.

Cíle předmětu

Dosažení vyšší pokročilosti ve všech jazykových dovednostech tj. čtení, psaní, poslech a mluvení včetně obecně elektrotechnických témat. Studenti po složení zkoušky budou schopni všestranného dorozumění na úrovni, která je srovnatelná s mezinárodní zkouškou First Certificate of English. Navíc se budou orientovat v obecně elektrotechnických textech. Pozn.: Kurz je dvousemestrální.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JH4/1.

Literatura studijní

 • Ústav jazyků FEI: Odborné texty,UJAZ
 • J. and L. Soars: New Headway Upper-Intermediate,Oxford University Press, 1998

Literatura referenční

 • J. and L. Soars: New Headway Upper-Intermediate,Oxford University Press, 1998

Osnova numerických cvičení

 • Lekce 1, str. 6-9
 • Lekce 1, str. 8-15
 • Lekce 2, str. 16-18
 • Lekce 2, str. 19-26
 • Lekce 3, str. 27-29, technický text "Tight Fit"
 • Lekce 3, str. 30-37, technický text "Look, No Hands"
 • Lekce 4, str. 38-40, technický text "Reeling in Satellites"
 • Lekce 4, str. 41-46
 • Lekce 5, str. 47-49
 • Lekce 5, str. 50-57
 • Lekce 6, str. 58-59
 • Lekce 6, str. 60-61
 • semestrální test za zimní semestr
 • Lekce 7, str. 68-71
 • Lekce 7, str. 72-76
 • Lekce 8, str. 77-79
 • Lekce 8, str. 80-87
 • Lekce 9, str. 88-91
 • Lekce 9, str. 92-97, technický text "The Big Picture"
 • Lekce 10, str. 98-99, technický text "The End of the Chip"
 • Lekce 10, str. 100-107, technický text "The Internet"
 • Lekce 11, str. 108-111
 • Lekce 11, str. 112-117
 • Lekce 12, str. 118-120
 • Lekce 12, str. 121-127
 • semestrální test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

 • Dva průběžné testy - Progress Test
 • Stop and check - průběžné testy

Podmínky zápočtu

V obou semestrálních testech musí být každý student úspěšný minimálně na 50%.

Nahoru