Detail předmětu

Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/2

JN3 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs navazuje na předchozí studium (viz kurs JN2). Probírá se slovesný systém, trpný rod, časové věty, stupňování přídavných jmen a příslovcí. Rozšiřuje se slovní zásoba, zdokonaluje se nácvik poslechu. Německé odborné texty pro studijní programy FEKT a FIT VUT slouží jako úvod do studia technického jazyka. Jde o standardní kurs.

Garant předmětu

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Schopnost pracovat s odbornými daty.

Cíle předmětu

Rozšiřuje se slovesný systém, zdokonaluje se nácvik poslechu. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni mírně pokročilé němčiny.

Literatura studijní

 • Věra Hoppnervá: N J Š 2, Scientia Praha 1994
 • Danuše Zavřelová: Německé odborné texty, Brno 1993

Literatura referenční

 • Věra Hoppnerová: Němčina pro jazykové školy 2, Scientia Praha 1994
 • Danuše Zavřelová: Německé odborné texty pro FEI VUT v Brně, Brno 1993

Osnova numerických cvičení

 • Wo ist unser Geld?
 • L1 odborné téma
 • L2 Bis auf den letzten platz
 • L2 1. skupina sil. sloves
 • Tschechien
 • Odborné téma 2
 • L4 Ein Interview
 • 2. a 3. skupina sil. sloves
 • L5 Weinachtsfreuden, odborné téma 3
 • L5 4. skupina sil. sloves
 • L6 Prag - odborné téma 5
 • Zápočtový test
 • Opakování sloves L1 - 5
 • L7 Beim Arzt
 • Odborné téma 7
 • L8 Kitsch oder Kunst?
 • Odborné téma 7
 • Mein Freund
 • L9 stupňování
 • L10 Bitte zu Tisch
 • L10 Odborné téma 8
 • Lebenslauf
 • L11 Časové věty
 • Odborné téma 8
 • L12 Die BRD
 • Zápočtový test

Průběžná kontrola studia

Průběžné testy během semestru.

Podmínky zápočtu

50% úspěšnost při zápočtovém testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru