Detail předmětu

Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/2

JN5 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurs se zabývá obtížnými jevy německé gramatiky, prohlubuje konverzační dovednosti. Tyto znalosti využívá k orientaci v německém tisku. K výcviku čtení a poslechu se využívá Zertifikatstraining Deutsch: Lesen, Hoeren, Schreiben. Jde o specializovaný kurs.

Garant předmětu

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých plánech a úmyslech. Umět podat informaci a získat informaci. Schopnost pracovat s denním tiskem.

Cíle předmětu

Kurs rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje konverzační dovednosti. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti nejméně středně pokročilé němčiny.

Literatura studijní

 • Věra Hopperová: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno 1994
 • Dietmar Paas: Zertifikatstraining Deutsch, Max Hueber Verlag Munchen  
 • Suddeutsche Zeitung, Mnichov

Literatura referenční

 • Věra Hoppnerová: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno 1994
 • Dietmar Paass: Zertifikatstraining Deutsch, Max Hueber Verlag Munchen
 • Suddeutsche Zeitung,Mnichov

Osnova přednášek

 • Poslech L3, nově gr. 1,2, překlad
 • Poslech L3, nově gr. 3,4, překlad
 • Poslech L4, nově gr. 3,4, překlad
 • Poslech L5, nově gr. 6 , překlad
 • Poslech L6, nově gr. 7, překlad
 • Poslech L7, opakování
 • Poslech L8, překlad
 • Poslech 9, nově gr. 8, novinové texty
 • Poslech 10, nově gr. 10, překlad
 • Poslech 11, nově gr. 11, překlad
 • Poslech 12, nově gr. 12,13,14
 • Die BRD, nově gr. 15
 • Zápočtový test za zimní semestr 
 • Poslech 13, gr. 16
 • Poslech 14, gr. 17
 • Poslech 15, gr. 18
 • Poslech 16, gr. 19
 • Poslech 17, gr. 20
 • Poslech 18, gr. 21
 • Poslech 19, gr. 22
 • Poslech 20, gr. 23
 • Poslech 21, gr. 24
 • Poslech 22, gr. 25
 • Poslech 23, gr. 26
 • Poslech 24, gr. 27
 • Zápočtový test za letní semestr 

Osnova numerických cvičení

 • L1 - Modernes Kochen
 • L2 - Sommerulaub
 • Mein Hobby - das Reisen
 • L4 - Warum die Leute Deutsch lernen?
 • Novinové texty
 • L5 - Die Kunst,richtig zu schenken
 • L6 - Wer wagt,der gewinnt
 • L7 - Meine Wohnung
 • Meine Ferien
 • L8 - Der Mitfahrer weiss es besser
 • L9 - Grossstadt und Umweltschutz
 • L10 - Die Bundesrepublik Deutschland
 • Zápočtový test za zimní semestr 
 • L11 - Die Grossstadt
 • L11 - Der Umweltschutz
 • L12 - Vom Schwimmbecken
 • L12 - Fussballspiel im Fernsehen
 • L13 - Stadtrundfahrt durch Leipzig
 • L14 - Wer schaffen will,muss lustig sein
 • L15 - Österreich
 • L16 - Der Lebensstil junger Paare
 • L17 - Der Mut,nicht zu rauchen
 • L18 - Die Gleichberechtigung der Frau
 • L19 - Haustiere
 • L20 - Das Fernsehen und wir
 • Zápočtový test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

Průběžné testy během semestru.

Podmínky zápočtu

50% úspěšnost při zápočtovém testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru