Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Tělesná výchova

TVS Ak. rok 2006/2007 zimní semestr

Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kursy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).
V rámci celoživotního vzdělávání CESA VUT V BRNĚ organizuje školení, semináře, rekvalifikační kursy a kursy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vše s akreditací MŠMT ČR.

Garant předmětu

Tománková Karla, PhDr., CSc. (CESA VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Bogdálek Jaroslav, PaedDr. (CESA VUT)
Tománková Karla, PhDr., CSc. (CESA VUT)

Cíle předmětu

Ovlivnění tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti studentů VUT v Brně, upevnění jejich zdraví, prohloubení jejich vědomostí a zkušeností z oblasti tělesné kultury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru