Detail předmětu

Modelování a simulace

MSI Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do modelování a simulace systémů. Analýza a klasifikace systémů. Abstraktní a simulační modely. Analytické modely. Spolehlivostní modely. Spojité, diskrétní a kombinované modely. Modely heterogenních systémů. Petriho sítě a konečné automaty v simulaci. Validace a verifikace modelů. Generování, transformace a testování náhodných čísel. Stochastické modely a modely systémů hromadné obsluhy, metoda Monte Carlo. Simulace číslicových systémů. Spojitá simulace. Principy a použití simulačních systémů. Navrhování a řízení simulačních experimentů, vizualizace a vyhodnocování výsledků simulace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 10 hod. pc laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 10 cvičení, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost principů modelování a simulace. Schopnost vytvořit simulační model spojitého, diskrétního a kombinovaného systému. Znalost principů simulačních systémů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost vytvářet simulační modely, provádět jejich verifikaci a validaci.

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základními metodami a nástroji pro modelování a simulaci spojitých, diskrétních a kombinovaných systémů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programování v jazyce C/C++. Základní znalosti numerické matematiky.

Literatura studijní

 • Rábová Z. a kol: Modelování a simulace, VUT Brno, 2002, ISBN 80-214-0480-9
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.

Literatura referenční

 • Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995, ISBN 0-13-098609-7
 • Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991, ISBN 0-07-100803-9
 • Rábová Z. a kol: Modelování a simulace, VUT Brno, 1992

Osnova přednášek

 • Úvod do modelování a simulace systémů. Analýza a klasifikace systémů. Návaznost modelování na teorii systémů, základní pojmy z teorie systémů.
 • Klasifikace modelů: konceptuální, abstraktní a simulační modely. Heterogenní modely. Metodika výstavby modelů.
 • Simulační jazyky, přehled jejich prostředků pro popis modelů a experimentů. Základní principy implementace simulačních systémů.
 • Modelování paralelních procesů. Petriho sítě a konečné automaty v simulaci.
 • Modely systémů hromadné obsluhy. Diskrétní simulační modely. Algoritmy řízení simulace, práce s modelovým časem.
 • Modelování spojitých systémů. Přehled používaných numerických metod a jejich vlastnosti.
 • Kombinované modely. Úloha simulace v procesu návrhu číslicových systémů.
 • Speciální kategorie modelů, modely heterogenních systémů.
 • Ověřování správnosti modelů. Validace a verifikace modelů. Vyhodnocování výsledků simulace.
 • Vizualizace výsledků simulace. Interaktivní simulace. Virtuální realita.
 • Navrhování a řízení simulačních experimentů. Optimalizace modelů.
 • Generování, transformace a testování pseudonáhodných čísel. Stochastické modely a metoda Monte Carlo.
 • Přehled a charakteristika používaných simulačních systémů.

Osnova počítačových cvičení

 • Modelování spojitých systémů v objektově orientovaném prostředí
 • Modelování diskrétních systémů
 • Petriho sítě v modelování
 • systém PNtalk
 • Grafická podpora simulace

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální výběr vhodného problému, jeho analýza, vytvoření modelu, provedení simulačních experimentů a vyhodnocení výsledků.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

 • Odevzdaný projekt s hodnocením vyšším než 5 bodů.
 • Suma bodů z projektu a půlsemestrální zkoušky alespoň 15 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru