Detail předmětu

Přenos dat a počítačové sítě

PDT Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Základy teorie informace. Telekomunikační systémy. Internet. Sítě ATM. Vrstvový model a protokoly. Vícenásobný přístup. Bezpečnostní kódy a správa chyb. Přepínání. Plánování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 8 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 laboratoře, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění koncepcím a principům počítačových komunikací a nižších vrstev počítačových sítí.

Cíle předmětu

Porozumět koncepcím a principům počítačových komunikací a nižších vrstev počítačových sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů.

Literatura studijní

 • Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley.

Literatura referenční

 • Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley.

Osnova přednášek

 • Úvod.
 • Základy teorie informace.
 • Bezpečnostní kódy.
 • Telekomunikační systémy.
 • Internet.
 • Sítě ATM.
 • Komunikační protokoly a vrstvový model.
 • Správa chyb.
 • Propojování sítí.
 • Vícenásobný přístup.
 • Přepínání.
 • Plánování.
 • Případové studie.

Osnova numerických cvičení

 • Základy teorie informace.
 • Detekční a korekční kódy.
 • Protokoly linkové vrstvy.
 • Analýza protokolů.

Osnova počítačových cvičení

 • Simulace protokolů.
 • Protokoly LAN.
 • Služby v Internetu.
 • Komunikační experimenty v intranetu.
 • Optické komunikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Kódy a algoritmy detekce chyb
 • Simulace protokolů nižších vrstev

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Vypracování 2 projektů, absolvování polosemestrální písemné zkoušky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru