Detail předmětu

Umělá inteligence

UIN Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, hraní her. Problematika reprezentace znalostí. Jazyky pro umělou inteligenci (PROLOG, LISP). Principy strojového učení. Příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem. Základní principy expertních systémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Jurka Pavel, Ing. (UITS FIT VUT)
Mazal Zdeněk, Ing. (UITS FIT VUT)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s metodami řešení úloh a získají i základní informace o strojovém učení, počítačovém vidění, zpracování přirozeného jazyka a expertních systémech. Budou schopni navrhovat programy využívající heuristik při řešení problémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy umělé inteligence, především s přístupy k řešení problémů, s principy strojového učení a s problematikou obecné teorie rozpoznávání. Studenti získají i základní informace o počítačovém vidění, zpracování přirozeného jazyka a expertních systémech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Žádné.

Literatura studijní

 • Zbořil,F., Hanáček,P.: Umělá inteligence, Skripta VUT v Brně, VUT v Brně, 1990, ISBN 80-214-0349-7
 • Mařík,V., Štěpánková,O., Lažanský,J. a kol.: Umělá inteligence (1)+(2), ACADEMIA Praha, 1993 (1), 1997 (2), ISBN 80-200-0502-1

Literatura referenční

 • Russel,S., Norvig.,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-360124-2, second edition 2003, ISBN 0-13-080302-2 
 • Luger,G.F., Stubblefield,W.A.: Artificial Intelligence, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1993, ISBN 0-8053-4785-2

Osnova přednášek

 1. Úvod, typy UI úloh, metody řešení úloh (BFS, DFS, DLS, IDS)
 2. Metody řešení úloh, pokr. (BS, UCS, Backtracking, Forward checking)
 3. Metody řešení úloh pokr. (BestFS, GS, A*, IDA, SMA, Hill Climbing, Simulated annealing,Heuristic repair)
 4. Metody řešení úloh pokr. (Rozklad na podproblémy, AND/OR grafy)
 5. Metody hraní her (minimax, alfabeta, hry s nejistotou)
 6. Logika a UIN, resoluční metoda a její využití při řešení úloh
 7. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku PROLOG
 8. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku LISP
 9. Strojové učení
 10. Základy obecné teorie rozpoznávání
 11. Principy počítačového vidění
 12. Principy zpracování přirozeného jazyka
 13. Princip expertních systémů

Osnova počítačových cvičení

 1. Řešení úloh - jednoduché programy.
 2. Řešení úloh - hraní her.
 3. Jazyk PROLOG - seznámení s jazykem.
 4. Jazyk PROLOG - jednoduché individuální programy.
 5. Jazyk LISP - seznámení s jazykem.
 6. Jazyk LISP - jednoduché individuální programy.
 7. Jednoduché programy pro rozpoznávání obrazů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální (řešení úloh)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Project
Nahoru