Detail předmětu

Počítačové sítě a komunikační protokoly

PSI Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Koncepce Internetu. Principy, metody a techniky: jména a adresování, směrování, správa provozu. Některé užívané protokoly. Implementace protokolů a protokolové inženýrství.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění koncepcím a principům komunikací ve vyšších vrstvách počítačových sítí, zejména v Internetu.

Cíle předmětu

Porozumět koncepcím a principům komunikací ve vyšších vrstvách počítačových sítí, zejména v Internetu.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů.

Literatura studijní

 • Pužmanová R., Šmrha P.: Propojování sítí s TCP/IP. Kopp, České Budějovice, 1999.

Literatura referenční

 • Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997.

Osnova přednášek

 • Úvod.
 • Vybrané statě z přenosu dat.
 • Koncepce Internetu.
 • Jména, adresy, adresování.
 • Principy směrování.
 • Směrování v Internetu.
 • Směrování při skupinovém adresování.
 • Směrování v mobilních sítích.
 • Protokoly Internetu.
 • Protokoly ATM a Internet/ATM.
 • Implementace protokolů.
 • Protokolové inženýrství.
 • Bezpečnost v počítačových sítích.

Osnova počítačových cvičení

 • Principy komunikace po Internetu.
 • Programování transportního rozhraní.
 • Vytváření síťových aplikací pomocí knihovny BSD sockets
 • Systém WWW, jazyky typu SGML, XML.
 • Prostředky pro tvorbu dynamických WWW stránek.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Systém pro zasílání a ukládání krátkých zpráv
 • Vyhledání lokálního uživatele přes WWW

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Vypracování 2 projektů, absolvování polosemestrální písemné zkoušky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru