Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Právní minimum

PRM Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.

Cíle předmětu

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní předpisy, ke kterým se pak v rámci přednášek bude diskutovat.

Literatura referenční

Sbírky zákonů České republiky

Osnova přednášek

  • Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy.
  • Ústava, symboly státnosti.
  • Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces.
  • Občanské právo a občanský soudní řád.
  • Obchodní právo.
  • Pracovní právo.
  • Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy, vzory smluv a podání.
  • Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.
  • Trestní právo.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina H
Nahoru