Detail předmětu

Angličtina: nácvik poslechu 1/2

JA7 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Jde o specializovaný kurs poslechu angličtiny pro středně pokročilé. Důraz je kladen na intenzivní nácvik poslechových dovedností a rozšiřování a správné používání profesní a odborné slovní zásoby.

Garant předmětu

Trávníček Jaroslav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Trávníček Jaroslav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají větší jistotu v poslechu odborných textů, naučí se je zpracovávat a vybírat z nich relevantní informace, významně si rozšíří pasivní i aktivní slovní zásobu.

Cíle předmětu

Zdokonalení poslechových dovedností a rozšíření anglické profesní a odborné slovní zásoby. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni pokročilé a nebo vyšší angličtiny.

Literatura studijní

 • Don Sparling: English or Czenglish? (Praha, SPN, 1989)

Literatura referenční

 • English for Computing (Oxford University Press)
 • English for Electronics (Oxford University Press)
 • Executive Listening (Nelson)
 • International Business English (Cambridge University Press)
 • BBC - zprávy a pořady blízké svým obsahem náplni kurzu
 • Vlastní příspěvky studentů - texty, nahrávky...

Osnova přednášek

 • Úvod - sylabus, materiály, jazykový kvíz
 • Exec. List. 1 - Rozpis služební cesty, gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 2 - Zajištění cesty, gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 3 - Aerolinie; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 4 - Americký podnikatel; gramatika a slovní zásoba - rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou
 • Exec. List. 5 - Záznamník; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 6 - Telefonní hovory; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 8 - Obchodní telefonáty; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 11 - Ředitel aukční síně Sotheby's; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 13 - Teorie managementu; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 15 - Mezikulturní povědomí; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 17 - Prezentace výsledků správní radě; gramatika a slovní zásoba
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Exec. List. 18 - Řešení problémů se zahraničním zákazníkem; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 21 - Smlouva; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Robotika, historie a vývoj; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Electr. - Studenti eletrotechniky, rozvrhy, definice předmětů; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Electr. - V práci - změna životního rytmu; gramatika a slovní zásoba
 • Business Engl. - Psaní životopisu, strategie vstupního pohovoru; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Systémy virtuální reality a jejich využití; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Electr. - Zpracování zvuku; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Vývoj hardwaru; přenosné počítače a jejich omezení; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Počítačové sítě; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Vývoj softwaru; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Počítačová bezpečnost, viry; gramatika a slovní zásoba
 • Semestrální test za letní semestr

Osnova numerických cvičení

 • Úvod - sylabus, materiály, jazykový kvíz
 • Exec. List. 1 - Rozvrh/Plánování služební cesty
 • Exec. List. 2 - Domluva - praktické dovednosti (pronajmutí auta)
 • Exec. List. 3 - Výhody a nevýhody letecké dopravy
 • Exec. List. 4 - Časový plán/Zpráva o cestě
 • Exec. List. 5 - Telefonní vzkazy
 • Exec. List. 6 - Nákup a prodej po telefonu
 • Exec. List. 8 - Prodej/Veletrhy
 • Exec. List. 11 - Aukce/Rozvoj podniku
 • Exec. List. 13 - Jaký typ manažera jste?
 • Exec. List. 15 - Kulturní rozdíly
 • Exec. List. 17 - Grafy/tabulky, jejich čtení
 • Semestrální test za zimní semestr
 • Exec. List. 18 - Stížnosti/struktura podniku
 • Exec. List. 21 - Právnický jazyk
 • Engl. for Comp. - Poslech specializovaného textu I - Robotika
 • Engl. for Electr. - Studenti elektrotechniky - denní a dálkové studium
 • Engl. for Electr. - V práci - technický pracovník; inženýr na vrtné plošině
 • Business Engl. - Pohovor s novým zaměstnancem - hledání práce, obsah životopisu
 • Engl. for Comp. - Poslech specializovaného textu II - Virtuální realita
 • Engl. for Electr. - Zvukař - nahrávání a zpracování hudby
 • Engl. for Comp. - Osobní počítače - hardware; přenosné počítače
 • Engl. for Comp. - Poslech specializovaného textu III - Počítačové sítě
 • Engl. for Comp. - Vývoj softwaru
 • Engl. for Comp. - Problémy počítačové bezpečnosti
 • Semestrální test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

Překlady zadávané během semestru - ověřují samostudium slovní zásoby a probírané gramatiky.

Podmínky zápočtu

 • 75% docházka do cvičení
 • Aktivní účast na cvičení
 • Samostudium slovní zásoby před každým cvičením
 • Úspěšné absolvování zápočtového testu (tzn. min. 50 % úspěšnost). Test je písemný.
 • Požadavky: znalost slovní zásoby probírané ve cvičeních
 • Texty použité pro záp. test: 1) známé texty, probírané ve cvičeních během dvou semestrů, s odlišnými úkoly; 2) součástí testu jsou i neznámé texty, převzaté z učebnice Headway Intermediate a z učebnic uvedených v základní literatuře (viz referenční literatura).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 2. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, 1. ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru