Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Serverové systémy Microsoft Windows

MW2 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

 • Problematika TCP/IP, implementace základních síťových služeb.
 • Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services.
 • Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
 • Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti.

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti serverových systémů Microsoft Windows pro prostředí malé firmy.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o Microsoft Windows 2003 Server. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti serverových technologií na bázi MS Windows a počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft MCP 70-290.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelské ovládání Windows, základy administrace a sítí z předmětu MW1.

Literatura studijní

 • MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290), Microsoft Corporation, ISBN: 0-7356-1437-7
 • Microsoft Windows Server 2003, Charlie Russel, Sharon Crawford, Jason Gerend, ISBN: 80-251-0579-2
 • Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003, Petr Šetka, ISBN: 80-251-0036-7
 • Microsoft Windows Server 2003, William R. Stanek, ISBN: 80-7226-839-2

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Instalace a upgrade systému, Minimální systémové požadavky, Instalace a upgrade, RIS, sysprep a riprep - serverová část, Instalace a nastavení RIS, Ostatní imaging software třetích stran
 2. Hardware a výkon serveru, Podpora serverového hardware, RAID, Odlišnosti hardware od stanic, Více procesorová podpora
  Správce zařízení Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole
 3. Windows update services,distribuce nastavení pomocí skriptů, GPO apod., Metody deploymentu hotfixů, Instalace a požadavky WUS (SUS), Administrace WUS, MBSA
 4. Síťové služby serveru (DHCP, TCP/IP), scopes, přidělované parametry, výpůjčky a rezervace
 5. Jmenné služby serveru (WINS a DNS), Princip DNS, typy záznamů, root servery, aktualizace záznamů
 6. Architektura Active directory, Využití, podmínky, vlastnosti AD
  Pojmy: Sites, forest, domain, domain tree, Global katalog
  Instalace AD a povýšení serveru na DC / member server
 7. Doménové účty a skupiny, Výchozí nastavení skupin na serveru a v doméně, Vlastnosti, výchozí zabezpečení uživatelského účtu v doméně, Správa uživatelských účtů a skupin v AD (distribution a security skupiny), mandatory profil a roaming profil, Přidávání a správa stanic v doméně
  canonical name
 8. Distributed file system (DFS), strukturování zdrojů, distribuce
 9. Group policy objects (GPO), Gpupdate, gpmc, Security Configuration Tool Set.
 10. Internet information services (IIS), Web, virtuální adresáře, podpora skriptování, nastavení
 11. Řešení problémů přístupu k síťovým zdrojům, Diskové kvóty, oprávnění, výpadky sítě
 12. Zálohování a obnova, Automatická obnova, shadow copies Zálohování a obnova síťových služeb
 13. Terminal services a vzdálená správa systému, Možnosti vzdálené správy, terminal servicec licencing, Remote desktop a řízení relací 

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru