Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Síťové technologie Microsoft Windows

MW3 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Žídek Marek, Ing. (FP VUT)

Cvičící

Vojta Tomáš, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost administrace Windows v rozsahu předmětů MW1 a MW2.

Literatura studijní

  • Windows 2000 Server Study Guide (Exam 70-215), Osborne McGraw-Hill, ISBN 0-07-212389-3
  • MCSE Training Kit: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Corporation, ISBN 1-57231-903-8
  • MCSE Microsoft Windows 2000 Server Readiness Review; Exam 70-215, Ethan Wilansky, ISBN 0-7356-0948-9
  • MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit: Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment (Exam 70-218), Microsoft Corporation, IBSN 0-7356-1581-0
  • MCSA/MCSE Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment Readiness Review; Exam 70-218, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1636-1

Literatura referenční

  • Windows 2000 Server Help, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/proddoc/serverhelp.asp
  • Windows 2000 Advanced Server Help, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/proddoc/advserverhelp.asp
  • Windows 2000 Server Ressource Kit, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/en-us/default.asp
  • Windows 2003 Server - zdroje:http://www.microsoft.com/windowsserver2003

Osnova přednášek

1.      IPv4, statické routování, demand-dial routing, routing a Windows Firewall, multicasting.

2.      rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, OPSF, DHCP relay agent

3.      Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS)

4.      IPSec a VPN (PPTP a L2TP),

5.      Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.

6.      PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS.

7.      Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit).

8.      Active Directory: sites, services, global catalog, foresty, domain tree, role DC serveru v AD

9.      Active Directory: typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, replikace, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS.

10.  SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer

11.  Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy,

12.  vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),

13.  replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Kontrolovaná výuka

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru