Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podnikové technologie Microsoft

MW4 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Exchange Server. ISA Server. Software Management Server. Microsoft Operations Manager.

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a plánovat nasazení Microsoft podnikových technologií.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti v rozsahu předmětů MW1, MW2 a MW3.

Literatura studijní

  • Windows 2000 Server Study Guide (Exam 70-215), Osborne McGraw-Hill, ISBN 0-07-212389-3
  • MCSE Microsoft® Windows 2000 Server Readiness Review; Exam 70-215, Ethan Wilansky, ISBN 0-7356-0948-9
  • MCSE Training Kit: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1347-8
  • MCSE Training Kit: Microsoft SQL Server 2000 System Administration, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1247-1
  • MCSE Training Kit: Microsoft SQL Server 2000 Database Design and Implementation, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1248-X
  • MCSE Microsoft Windows 2000 Server Readiness Review; Exam 70-215, Ethan Wilansky, ISBN 0-7356-0948-9
  • MCSE Training Kit: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Clustering Services, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1293-5

Literatura referenční

Kontrolovaná výuka

Veškeré formy výuky jeou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Veškeré formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru