Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programování v .NET a C#

MW5 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Cíle předmětu

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost objektového programování.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
  • http://www.microsoft.com/msdn

Osnova ostatní - projekty, práce

Celkem 40 bodů ze 100
  1. Windows GUI aplikace
  2. ADO.NET GUI aplikační rozhraní
  3. ASP.NET aplikační rozhraní
  4. Remoting

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru