Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

KPT Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

V rétorice se posiluje sebedůvěra pro řeč, přednes a jejich podporu. Posluchači se seznámí se základními problémy a zásadami vedení diskuse, prací s argumenty a řečnickými triky.

Garant předmětu

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost vedení diskuse a přednášek na vysoké úrovni.

Cíle předmětu

Praktický trénink tvorby srozumitelných vědeckých textů. Součástí obsahu výuky jsou normy písemného styku platné v zemích EU.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Literatura studijní

 • Davidová, D.: K diferenciaci současného mluveného jazyka, sborník prací z mezinárodní konference, Ostrava 1994
 • Konopková, L.: Technika řeči a kultura mluveného projevu, skripta MU, 1997

Literatura referenční

 • Konopková, L.: Technika řeči a kultura mluveného projevu, skripta MU, 1997

Osnova přednášek

 • Informace a jejich sdělování
 • Komunikační modely
 • Složky komunikace
 • Řešení typových pedagogických situací
 • Model asertivních dovedností
 • Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení
 • Základy verbálního projevu s psychologického hlediska
 • Význam hlasu a sluchu v rétorice
 • Osobnost řečníka
 • Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu
 • Text jako složka pedagogické komunikace
 • Teoretické problémy srozumitelného textu
 • Strategie utváření srozumitelného textu

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Posuzování vlastností textu podle jednotlivých kritérií srozumitelnosti
 • Posuzování vlastností textu podle jednotlivých kritérií srozumitelnosti
 • Trénink strategií směřujících ke zvýšení srozumitelnosti
 • Trénink strategií směřujících ke zvýšení srozumitelnosti
 • Trénink v didaktické transformaci různých typů existujících textů
 • Trénink v didaktické transformaci různých typů existujících textů
 • Trénink samostatné tvorby lehce srozumitelných textů a jejich posouzení
 • Trénink samostatné tvorby lehce srozumitelných textů a jejich posouzení
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.

Průběžná kontrola studia

Verbální projevy.

Podmínky zápočtu

Min. 80% účast na přednáškách, vypracování srozumitelného textu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru