Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Mikropočítačové řízení elektrických pohonů

MRP Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

V předmětu jsou probírány moderní mikroprocesorové obvody pro řízení elektrických pohonů a způsob jejich použití v elektrických pohonech se zpětnovazební regulací. Pro demonstraci problematiky je v laboratorních cvičeních požíván digitální signálový procesor Motorola DSP56800. V laboratorních cvičeních studenti samostatně pracují s mikroprocesorovým vývojovým systémem. Jsou realizovány jednoduché úlohy pro seznámení s architekturou a periferiemi mikroprocesorových obvodů pro elektrické pohony (architektura DSP, A/D převodník, generátor pulsní-šířkové modulace, časovače, atd.) a dále jsou realizovány algoritmy regulační smyčky na reálném laboratorním pohonu (PS regulátor, dolní propust).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled o moderních číslicových metodách řízení elektrických pohonů, seznámení s mikroprocesory pro použití v elektrických pohonech.

Cíle předmětu

Úvod do moderního číslicového řízení pohonů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti z programovacích technik včetně využívání některého strojově orientovaného jazyka.

Literatura studijní

 • Klíma B., Stupka R.: Mikroprocesorová technika v elektrických pohonech. Studijní opora, Elektronický text, VUT Brno - FEKT, 2004

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod do řízení elektrických pohonů.
 2. Mikroprocesorové obvody v elektrických pohonech.
 3. Architektura digitálních signálových procesorů DSP56800 I.
 4. Architektura digitálních signálových procesorů DSP56800 II.
 5. Architektura digitálních signálových procesorů DSP56800 III.
 6. Periferie: port, časovač.
 7. Periferie: A/D převodník.
 8. Periferie: generátor pulsní šířkové modulace.
 9. Zpracování zpětnovazebních signálů čidel polohy a rychlosti.
 10. Algoritmy: PSD regulátor, dolní propust 1. řádu.
 11. Technická výstavba měničů.
 12. Regulační struktury řízení DC pohonů.
 13. Regulační struktury řízení AC pohonů.

Průběžná kontrola studia

Protokoly ze cvičení.

Podmínky zápočtu

Zápočet: Protokoly ze cvičení, zpracování 2 samostatných příkladů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru