Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Prostředky průmyslové automatizace

PRP Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Přehled automatizačních prostředků, procesní instrumentace, průmyslové regulátory, čítače, časovače. Programovatelné automaty, ochrana proti rušení. Modulární PLC a spektrum modulů. Programové vybavení a programovací jazyky PLC. Průmyslová PC pro řízení a základy řízení v reálném čase. Distribuované systémy řízení. Přehled a principy průmyslových komunikačních sběrnic: Profibus, Fieldbus, CAN, DeviceNet, Interbus S, P-Net a FIP, LonWorks.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 39 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti dostanou přehled o distribuovaných systémech průmyslové automatizace (DCS) a o prostředcích pro operátorské řízení jako jsou operátorské panely a stanice. Jsou schopni orientovat se v široké škále automatizačních prostředků od čidel, přes průmyslové regulátory a další řídicí členy až po výkonové aktory. Mají dobrý přehled v oblasti průmyslových komunikačních sběrnic a programovatelných automatů.

Cíle předmětu

Dát studentům přehled o celém spektru automatizačních prostředků počínaje procesní instrumentací, tj. snímači, akčními členy, čítači, časovači, dále řídicími členy, tedy průmyslovými číslicovými regulátory, programovatelnými automaty PLC a vestavěnými řídicími mikrořadiči až po prostředky vizualizace, operátorského řízení a průmyslových komunikačních sběrnic.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Práce s osobním počítačem a základní znalosti automatizovaného řízení procesů.

Literatura studijní

 • Zezulka, F.: Automatizační prostředky. Skriptum PC DIR, Brno, 2000.
 • Fruh, K.F. (Hrsg.): Handbuch der Prozessautomatisierung, Oldenbourg Verl. Munchen, 1997.
 • Considine, D.M.: Process/Industrial Instrumentation and Control handbook, 4th Ed. McGraw Hill, N.Y., 1993

Literatura referenční

 • Lendryová, L., Pavelek, M., Konečný, M.: Návrh procesních systémů. Programové systémy SCADA/MMI. Skriptum VŠB Ostrava, 1996.

Osnova přednášek

 • Úvod do automatizačních prostředků. Procesní instrumentace.
 • Akční členy pro řízení, servomotory stejnosměrné a střídavé.
 • Čítače, časovače a průmyslové regulátory.
 • Programovatelné automaty, přehled, základní vlastnosti a režim činnosti. Programové vybavení a HW architektura.
 • Programování PLC. Norma IEC 1131 a příklady programování.
 • Distribuované systémy řízení velkých celků. Architektura, řešení úrovně bezprostředního řízení, operátorská úroveň, rozhraní na nadřazené systémy.
 • Úvod do sériových počítačových sběrnic. Model ISO/OSI. Fyzická vrstva.
 • Linková vrstva. Synchronizace, modulace, kódování.
 • Vyšší vrstvy modelu, funkce, služby. Průmyslové sériové sběrnice. Model průmyslové sériové sběrnice.
 • Přehled průmyslových sběrnic. Příklady jejich řešení. Sensor-aktor bus.
 • Příklady sběrnic s bajtovým přenosem. Protokol CAN a DeviceNet.
 • Fieldbus. Příklady (Profibus a další).
 • Řízení pomocí PC (soft control).

Osnova laboratorních cvičení

 • Úvodní cvičení (organizace, instruktáž, školení o bezpečnosti a seznámení s pracovištěm, podmínky udělení zápočtu).
 • Úvod do MMI SCADA. Systém InTouch. Základní funkce.
 • Rozšířené funkce InTouch.
 • Zadání semestrálních projektů, práce na zadání.
 • Práce na zadání.
 • Práce na zadání, odevzdání projektů.
 • Sběrnice CAN: procvičení komunikace mezi stanicemi.
 • Komunikace po sběrnici LonWorks.
 • Komunikace na sběrnici Profibus DP.
 • Konfigurace a instalace sítě AS-interface.
 • Procvičení protokolu průmyslové sběrnice HostLink.
 • Procvičení protokolu Modbus.
 • Zápočet, náhradní cvičení.

Osnova ostatní - projekty, práce

Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky zadání projektů vizualizace a řízení modelů procesů pod systémem InTouch/ InControl.

Průběžná kontrola studia

Kontrola připravenosti k laboratornímu cvičení. Kontrola elaborátů. Kontrola rozpracovanosti projektu.

Kontrolovaná výuka

Vypracování 1 projektu, absolvování 8 laboratorních cvičení, vypracování 3 protokolů.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním 8 laboratorních cvičení, úvodního cvičení a cvičení kontroly rozpracovanosti projektu, vypracováním 3 protokolů o laboratorním cvičení a vypracováním a úspěšným obhájením projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru