Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pedagogická psychologie

PSO Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Kognitační psychologie, speciální pedagogická psychologie, duševní hygiena, základy sociologie.

Garant předmětu

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

52 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Přednášející

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu získá základní názor na problematiku psychologie.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy psychologie se zvláštním zaměřením na oblast pedagogické psychologie. Rozvíjet ve studentech, v rámci možností, pedagogické dovednosti. Vést studenty k samostatnému přístupu k řešení problémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Literatura studijní

Podle pokynů učitele.

Literatura referenční

Podle pokynů učitele.

Osnova přednášek

 1. Předmět, úkoly, odvětví a metody psychologie.
 2. Bio-psycho-sociální model člověka. Psychologické teorie osobnosti, struktura osobnosti.
 3. Vývoj osobnosti, zrání a učení, charakteristika jednotlivých vývojových období.
 4. Psychologie výchovy, výchovné prostředky.
 5. Osobnost pedagoga z psychologického hlediska. Styly výchovy.
 6. Psychologie sociálních skupin. Komunikace.
 7. Výchova vybraných aspektů osobnosti.
 8. Učení: druhy, podmínky, metody. Motivace k učení.
 9. Zvládání zátěžových situací. Syndrom "vyhoření (burnout)".
 10. Faktory ovlivňující výkon člověka.
 11. Adaptační obtíže, příčiny školní neúspěšnosti.
 12. Sociálně patologické jevy: závislosti, šikana, agresivita, deprivace.

Kontrolovaná výuka

Přítomnost na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru