Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přístupové a transportní sítě

PTS Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Způsoby připojení koncových zařízení sítě (telefonní přístroje, faxy, počítače, apod.) pomocí pevných a mobilních přístupových sítí ke koncovým spojovacím uzlům transportní sítě. Digitální telefonní ústředny jako součást přístupových i transportních sítí. Vícenásobné využití přenosových cest. Digitální přenosové systémy. Rámec E1. Plesiochronní digitální hierarchie. Základy Synchronní digitální hierarchie.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Komplexní přehled se všemi souvislostmi řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků, zejména s ohledem na perspektivní řešení integrace sítí a služeb. Pohled na síť, která je chápána jako nejrozsáhlejší kybernetický stroj na světě, řízený z koncových zařízení. Procesy tohoto řízení, jakož i jeho organizace, umožňující proniknout do základů řízení. Tyto poznatky zejména z organizace řízení uplatnit i v jiných oblastech hospodářského a společenského života.

Cíle předmětu

Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech telekomunikační sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Jedná se o koncová zařízení, řešení přístupových sítí, prostředky koncentrace provozu, integrace služeb, vícenásobného využití přenosových médií, dále efektivní využití těchto prostředků, zkracování neproduktivnívh dob, optimální řešení konfigurace transportních sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti z elektrotechniky a elektroniky, a přenosu elektrických signálů.

Literatura studijní

 • ŠKORPIL, V.:Digitální přenosové systémy. PC DIR, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Digitální ústředny. VUT, Brno, 1998
 • KAPOUN, V.: Části komunikačních systémů. VUT, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno, 1999.
 • NORRIS, M.: Communication Technology Explained. Wiley, New York, 2000, ISBN 0-471-98625-9.
 • WAGGENER, W.: Pulse Code Modulation systems design. Artech house, London, 1999, ISBN 0-89006-776-7.

Literatura referenční

 • KAPOUN, V.: Části komunikačních systémů. VUT, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno, 1999.
 • STUCHLÝ, V.: Počítače a komunikace. Computer Press, Prague 1996.
 • ŠÁREK, M.: Digitální přenosové systémy. PC DIR, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Digitální ústředny. VUT, Brno, 1998.
 • NORRIS, M.: Communication Technology Explained. Wiley, New York, 2000, ISBN 0-471-98625-9.

Osnova přednášek

 • Druhy, specifikace a funkce sítí.
 • Vývoj a vlastnosti sítí.
 • Zvyšování efektivnosti přístupových sítí.
 • Přepravní sítě. Vlastnosti a požadavky.
 • Spojovací prostředky přepravních sítí.
 • Digitální telefonní ústředny veřejné.
 • Digitální telefonní ústředny pobočkové.
 • Vnitřní řízení sítě. Číslování, tarifování.
 • Digitální přenosové systémy.
 • Rámec E1.
 • Komprese.
 • Měření přenosových systémů.
 • Úvod do SDH.

Průběžná kontrola studia

Kontrola příprav a protokolů v laboratořích a počítačových cvičeních, kontrola krátkodobých úkolů.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na povinných laboratořích (max 30 bodů). Odevzdání pravidlům odpovídajících protokolů a dohodnutých písemných prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru