Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Základy ekonomiky podniku

ZEP Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do základních pojmů ekonomiky podniku. Základní kategorie: podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, okolí podniku, typologie podniků, majetková a kapitálová struktura, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, výsledek hospodaření a jeho členění, činnosti podniku (výrobní, obchodní, zásobovací, finanční, investiční), podnikové početnictví (základní účetní metody, daně, rozbory), specifické ekonomiky (výrobní podniky, bankovní podniky, podniky infrastruktury, obchodní podniky, drobné podniky, podniky s mezinárodní účastí).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Cvičící

Heralecký Tomáš, Ing. (FP VUT)
Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UE FP VUT)
Petráš Jiří, Ing. (UM FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní přehled o ekonomice podniků.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky a základními pojmy: podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, typologie podniků, zakládání podniku, procesy v podniku, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky, majektová a kapitálová struktura, zásoby v podniku, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, hospodářský výsledek a jeho členění.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Synek, M., kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Praha, C. H. BECK, 2002, 479 s., ISBN 80-7179-736-7.
 • Konečný, M.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Brno, PC DIR, 2001, 254 s., ISBN 80-214-1908-3.
 • Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika. Cvičebnice, Praha, VŠE, 2001, 143 s., ISBN 80-245-0141-4.
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. BECK, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.
 • Vysušil, J., Fotr, J.: Ekonomika a finance podniku pro manažery.
 • Kupkovič, M., kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Ekonomia, 2000, 256 s., ISBN 70-7179-014-1.
 • Schroll, R., kol.: Kontrola nákladov a kalkulacie v priemysle. 1. vydání, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.
 • Werner, R., Fišerová, V., Hofman, J.: Podnikové hospodářství I. Cvičebnice, Plzeň, 1995.

Literatura referenční

 • Synek, M., kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Praha, C. H. BECK, 2002, 479 s., ISBN 80-7179-736-7.
 • Konečný, M.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Brno, PC DIR, 2001, 254 s., ISBN 80-214-1908-3.
 • Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika. Cvičebnice, Praha, VŠE, 2001, 143 s., ISBN 80-245-0141-4.
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. BECK, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.
 • Vysušil, J., Fotr, J.: Ekonomika a finance podniku pro manažery.
 • Kupkovič, M., kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Ekonomia, 2000, 256 s., ISBN 70-7179-014-1.
 • Schroll, R., kol.: Kontrola nákladov a kalkulacie v priemysle. 1. vydání, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.
 • Werner, R., Fišerová, V., Hofman, J.: Podnikové hospodářství I. Cvičebnice, Plzeň, 1995.

Osnova přednášek

 1. Základní informace, podstata podniku a podnikání. Výklad základních pojmů.
 2. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
 3. Zásoby v podniku.
 4. Náklady a jejich členění.
 5. Výnosy a jejich členění.
 6. Výsledek hospodaření a jeho členění.
 7. Výrobní činnost podniku.
 8. Obchodní činnost.
 9. Investiční činnost.
 10. Finanční řízení v podniku.
 11. Strategie podniku.
 12. Podnikové početnictví.
 13. Specifické ekonomiky. Závěrečné zhodnocení.

Osnova numerických cvičení

Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s akcentem na procvičení následujích oblastí:
- Majetková a kapitálová výstavba podniku.
- Náklady a výnosy.
- Výsledek hospodaření a jeho členění.
- Financování podniku.
- Daně.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast ve cvičeních spočívají v teoretické připravenosti a splnění individuálních úkolů a zadaných prací.

Kontrolovaná výuka

Účast na cvičeních je kontrolovaná. Je plně v kompetenci učitele posoudit důvod neúčasti, rozhodnout o omluvě.

Podmínky zápočtu

Absolvování kontrolního testu z probrané látky na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru