Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zahraniční odborná praxe

ZPX Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Studijní pobyt na zahraniční universitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípade v němčině nebo francouzštině), popřípadě s vypracováním projektů, například PI1, PI2, PI3, BPI, DPI, ISP nebo IBP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se může považovat i prázdninová praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Podmínky zápočtu

Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční universitě a odevzdání zprávy o aktivitách na zahraniční universitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru