Detail předmětu

Bakalářský projekt VTB

BPI Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících: požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou. Seznámí se s pravidly pro bibliografické citace, požadavky na jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a požadavky na součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním a úspěšnou obhajobou písemné zprávy a realizačních výstupů před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

78 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatného vytváření technického projektu a jeho úspěšného obhájení. Pochopení pravidel pro bibliogravické citace a etických zásad pro používání zdrojů informací.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí řešit problémy spojené se samostatnou prací na technickém projektu a obhajovat výsledné řešení.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla, jeho dokumentace a při přípravě obhajoby.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z celého studia.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
 • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
 • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
 • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
 • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Přeloženo z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.

Osnova numerických cvičení

 1. Získávání výchozích zdrojů odborných informací
 2. Požadavky na obsah a rozdah technické dokumentace
 3. Uspořádání technické zprávy
 4. Práce s literaturou a citace různých typů literatury
 5. Jazyková kvalita textu
 6. Typografická úprava písemné zprávy
 7. Programové prostředky pro editaci a sazbu textu
 8. Požadavky na součásti projektu odevzdávané elektronicky
 9. Jak úspěšně obhájit dosažené výsledky práce
 10. Přehled norem pro různé činnosti související s přípravou bakalářské práce

Kontrolovaná výuka

Konzultace s vedoucím projektu.

Podmínky zápočtu

Aktivní práce v průběhu zimního semestru, která dává záruku na odevzdání bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, 4. ročník, povinný
Nahoru